Categorie archief: Lokale Politiek

De Osje-route is open!

Wat een heerlijk weer was het woensdag terwijl de mascotte van Oss, Osje, zijn eigen wandelroute opende! Speciaal voor de kleine en grote kinderen onder ons. Er waren veel kinderen nieuwsgierig naar de wandeling: voor deze eerste keer gingen boswachter Willy en Osje zelf mee om te vertellen wat er allemaal in het bos te beleven valt. Buitenspelen is kei leuk en leerzaam, ik schreef het al eens eerder.

De kinderen bij Osje

De kinderen bij Osje

Lees verder

“Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”

“Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”, een korte vraag over een heikel onderwerp. Ik krijg die regelmatig gesteld, een antwoord daarop is voor mij niet even snel te geven. Het levert vaak interessante gesprekken op, vol met nuance en begrip. Hierbij zet ik het even in tekst, altijd handig.

Voor je het verspreidt of reageert, lees het eerst helemaal als je wilt weten waarom mijn mening is zoals die is.

De huidige problemen met asielzoekers spelen zich af op meerdere vlakken: internationaal, nationaal en lokaal. Maar laat ik bij het begin beginnen…

Asielzoekers? Vluchtelingen? Statushouders? Migranten?

Allereerst even voor de duidelijkheid: een migrant is iemand die van het ene naar het andere land verhuist, om wat voor reden dan ook. Een asielzoeker is iemand die “asiel aanvraagt ter bescherming” en zich daarmee beroept op het Vluchtelingenverdrag, gemaakt als antwoord op de enorme vluchtelingenstromen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna 150 landen hebben dat verdrag ondertekend. Een vluchteling is iemand die volgens die regels ook daadwerkelijk asiel verdient en die wordt daarmee een statushouder oftewel vergunninghouder. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning die elk jaar kan worden ingetrokken als blijkt dat het thuisland veilig is. Is het land na 5 jaar nog niet veilig, dan kan je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen en je eventueel naturaliseren: de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Uit de praktijk weten we dat een flink percentage na verloop van tijd terug gaat als het mogelijk is.

Lees verder

Noodopvang voor 300 asielzoekers? In Oss kan het!

Met het bericht over een noodopvang voor 300 asielzoekers is het voor de Ossenaren even slikken. Is dat wel verstandig? Is het niet beter dat zo’n noodopvang ergens in de polder ligt? Of is het juist heel normaal? Dat mensen zich hierom zorgen maken begrijp ik wel, dat mensen zich storen aan de snelheid waarmee dit besluit genomen is, begrijp ik eveneens. Sommige negatieve reacties op internet spreken boekdelen, maar gelukkig zijn er ook hele andere geluiden. Ikzelf heb er een positieve kijk op.

Lees verder

Gelijke kansen?

Er zijn mensen die zich voortdurend op de borst kloppen met wat ze hebben bereikt. Ze hebben de kansen die zich voor deden met beide handen aangegrepen, hebben hard gewerkt en plukken daar de vruchten van. Iedereen kan het: hard werken en je wordt beloond. Succes is een keuze.

Goed man. Echt, knap hoor. En nonsens, dat ook. Complete nonsens.

Lees verder

Stadse boeren

Wat een heerlijk weer was het gisteren! Daar hadden de diverse raadsleden, wethouder en “stadse boeren” geluk mee: er was een fietstocht georganiseerd langs de verschillende buurttuinen in de stad Oss. En drie nieuwe tuinen zijn officieel geopend door wethouder Van der Schoot. Namens de SP ben ik op de fiets gesprongen.

Opening buurttuin Krinkelhoek Opening buurttuin Krinkelhoek Lees verder

Samen willen, samenwerken, samen doen

Al vrij snel nadat het nieuwe Osse College is gevormd, kwam het coalitieprogramma “Durven door te doen”. Dat was niets meer dan een kort pamfletje met veel foto’s waarvan eigenlijk niemand onder de indruk was. Er kwam een motie vanuit de oppositie partijen met als doel de gehele Gemeenteraad te betrekken bij nieuwe plannen voor de komende 4 jaar. De motie werd door de coalitiepartijen verworpen, maar het College begreep het signaal en besloot deze toch uit te voeren. Oud fractie-voorzitter van Groen Links, Gebert Lucassen, schreef er ook al over op de Dtv site.

Donderdag 26 maart was het zo ver, na een wat uitgebreidere opinie nota vanuit het college, was het aan de diverse partijen om hun visie te geven op wat de komende 4 jaar en de tijd daarna voor Oss van belang moet zijn.

Lees verder

Buitenspelen is belangrijk!

Buitenspelen is belangrijk. Zo, die bewering staat. Buitenspelen is echt belangrijk en zou vaker onder de aandacht gebracht moeten worden, al helemaal in de tijden van de tablets, internet en sociale media. Met onze Scouting-groep hebben we vorige week nog gecollecteerd voor Jantje Beton, een organisatie die buitenspelen bevordert. Waarom is buitenspelen dan zo belangrijk? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig.

Lees verder

De eigen verantwoordelijkheid van Rutte

Iets meer dan twee jaar geleden nam onze minister president Rutte het rapport “Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid.” in ontvangst. Rutte zegt daarover: “de overheid moet niet in de weg lopen, maar vertrouwen geven”. Daar kan niemand het mee oneens zijn, toch?

Dat de overheid niet in de weg moet lopen, is logisch: tal van mensen kunnen zichzelf prima ontplooien en hebben daar geen overheidshulp bij nodig. Tal van mensen zijn prima in staat de eigen boontjes te doppen of dat met hulp van familie en andere kruiwagentjes dat voor elkaar te krijgen. Ja, kruiwagentjes, want feitelijk zijn er maar heel weinig mensen die het volledig op eigen kracht redden. Maar ook dat is niet per definitie een probleem.

Lees verder