Samen willen, samenwerken, samen doen

Al vrij snel nadat het nieuwe Osse College is gevormd, kwam het coalitieprogramma “Durven door te doen”. Dat was niets meer dan een kort pamfletje met veel foto’s waarvan eigenlijk niemand onder de indruk was. Er kwam een motie vanuit de oppositie partijen met als doel de gehele Gemeenteraad te betrekken bij nieuwe plannen voor de komende 4 jaar. De motie werd door de coalitiepartijen verworpen, maar het College begreep het signaal en besloot deze toch uit te voeren. Oud fractie-voorzitter van Groen Links, Gebert Lucassen, schreef er ook al over op de Dtv site.

Donderdag 26 maart was het zo ver, na een wat uitgebreidere opinie nota vanuit het college, was het aan de diverse partijen om hun visie te geven op wat de komende 4 jaar en de tijd daarna voor Oss van belang moet zijn.

De opiniecommissie

Het idee achter de opzet van de opiniecommissie vergadering was dat alle partijen hun ideeën over wat in de nota staat kenbaar kunnen maken, en uiteraard nog nieuwe wensen en prioriteiten aan het college voor kunnen stellen.

Het was een lange zit, van 16:00 tot bijna 23:00 en er is veel besproken. Als raadslid voor de SP was ik aanwezig bij de commissie Ruimte, oa verantwoordelijk voor bestemmingsplannen, mobiliteit, milieu, recreatie, openbare ruimte, duurzaamheid, economie en vrije tijd. Tussen de diverse praatjes door heb ik aardig wat getwittert en aantekeningen gemaakt over wat andere partijen willen en over wat de diverse wethouders hebben opgepikt.

Ik heb de commissie vergadering als prettig ervaren: er werd goed geluisterd naar elkaar, door de wethouders en door de verschillende partijen. De sfeer was er duidelijk ééntje van “we willen vooruit”. Er waren heel veel ideeën en de komende periode gaan er zeker wat grote veranderingen ingezet worden.

Hoogtepunten

Vanuit de SP hebben we natuurlijk onze aandachtsgebieden, maar ik noem even wat algemene hoogtepunten:

 • energiezuinig bouwen en renoveren, de gemeente geeft het goede voorbeeld
 • sociale huurwoningen ook energiezuiniger maken: scheelt geld en is beter voor het milieu
 • meer goedkope huurwoningen, ook in de dorpen en speciaal voor jongeren
 • duurzame energie opwekking
 • inzetten op banen in de bouw, metaalindustrie en andere productiesectoren
 • extra aandacht voor het weggevallen openbaar vervoer, inzet op alternatieven
 • fietsen stimuleren
 • beter en eerlijker parkeerbeleid
 • stevige aanpak van het stads-centrum
 • burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren
 • minder verkeersoverlast in het algemeen en geluidsoverlast in het centrum
 • voortdurende aanpak drugsoverlast en drugsafval
 • aandacht voor gezondheid en dieren welzijn bij agrarische bedrijven
 • vrije recreatie in de prachtige natuur van Oss blijven toelaten

Het college gaat nu aan de slag met alle ingebrachten ideeën om een beleidsnota vast te stellen: zo stellen we dus eigenlijk samen deze nota vast. Vervolgens krijgen de partijen weer de kans om commentaar te maken, met prioriteiten te schuiven of “vergeten” plannen nog eens onder de aandacht te brengen. Ongetwijfeld zal er dan een stevigere discussie gevoerd worden.

Ik ben benieuwd wat er gaat komen, uiteraard blijven we met de SP een vinger aan de pols houden en proberen we Oss richting een sociaal en duurzaam links beleid te sturen.

Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin