Meer klimaat-twijfel met Clintel

In de week dat het KRO-NCRV programma Pointer een kritische uitzending heeft over het ‘klimaatsceptische Clintel’, vindt er ook een bijeenkomst plaats in Giessen, gemeente Altena. Clintel is uitgenodigd door Wim Verbaarschot van Altena Klimaat van Tafel. Wim Verbaarschot heeft voor de PVV Noord-Brabant op de kieslijst gestaan en is in het dagelijks leven proces-operator bij Shell Moerdijk.

Volgens eigen zeggen is Verbaarschot op zoek naar ‘een ander geluid’, volgens hem is de huidige klimaatverandering puur natuur en heeft de mens geen invloed. Hij zegt dat het CO2 gehalte de temperatuur volgt, in plaats van andersom. Dat dit massaal wordt tegengesproken door klimaatwetenschappers en door wetenschappers bij zijn werkgever Shell, deert hem niet.

Kortom, echt een avond waar Clintel bij past. Oprichter Marcel Crok krijgt het woord.

Crok over Pointer

Crok valt met de deur in huis: handen omhoog voor wie de uitzending van Pointer gezien heeft over ‘klimaatsceptici’? Of, zoals Crok zegt, “mensen die met gezond verstand naar een complex vraagstuk kijken”. Verder vertelt Crok dat hij fan is van de journalistieke website ‘Follow the Money’ (FTM), althans, totdat ze dit stuk publiceerden: “Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie“.

Crok heeft geen beste week gehad. Maar hij houdt vol dat Clintel transparant is en dat KRO-NCRV stemming maakt. Er is een heksenjacht gaande, claimt Crok. Hij legt nog maar eens uit dat Clintel is bedoeld om een ‘objectief geluid’ te laten horen, “dat is geen twijfel zaaien, maar het hele verhaal vertellen”. Voor de uitzending hebben ze 3,5 uur met elkaar om de tafel gezeten en vervolgens komen daar maar een paar minuutjes van in de uitzending en worden ze “geframed als twijfelbrigade”. Nee, Crok is daar niet blij mee.

Vervolgens komt de Clintel Climate Declaration weer naar voren, blijkbaar iets wat bij elke bijeenkomst moet worden herhaald. Dat die ‘declaration’ door deskundigen met de grond gelijk is gemaakt verteld hij er niet bij. Is dat document nou bedoeld om twijfel te zaaien of als objectief geluid?

Plantenvoer

Snel weer een kleine enquête: ongeveer een derde van de zaal is ongerust over de door CO2 veroorzaakte opwarming. De helft niet en één man claimt dat CO2 “alleen maar voordelen” heeft. Even later blijkt dat de man zich de hele dag met planten bezig houdt.

Crok haakt er meteen in: CO2 is plantenvoer! Zo staat het ook in de Climate Declaration. In kassen zouden ze graag 1000-1400ppm CO2 bij de tomaten willen, daar groeien ze goed van. Planten vinden die verhoogde hoeveelheid CO2 dus helemaal niet erg, de aarde wordt er alleen maar groener van.

In werkelijkheid is CO2 geen beperkende factor voor planten en volgens onderzoekers is de aarde al lang niet meer groener aan het worden: juist vanwege klimaatverandering.

Standaard commentaar

Crok gaat verder. Een grafiekje op het scherm: de hoeveelheid CO2 stijgt en die toename komt wel degelijk door de mens, horen we. En het is sinds 1850 een graadje warmer geworden. Er is een correlatie, zegt hij, maar daar maken wetenschappers meteen een oorzakelijk verband van. Die stap naar ‘klimaatcrisis’ vindt Clintel onterecht.

Er komt meer voorbij.

Natuurlijk het ‘verdwenen hittegolven bij het KNMI’-rapport van Clintel. En we horen dat de Vikingen Groenland zo noemden, omdat het er rond het jaar 1000 vermoedelijk warmer was dan nu en dus veel groener. Dus waar maken we ons eigenlijk druk om?

En volgens Zwitserse wetenschappers was een gletsjer in hun land rond de Romeinse tijd helemaal afwezig. Toen was er geen CO2 uitstoot! Volkomen natuurlijke veranderingen. Afijn, allemaal niets om je druk over te maken dus.

Het is allemaal standaard commentaar, makkelijk terug te vinden op internet. En ook al vele malen ontkracht: Groenland was dan wel iets warmer dan in de jaren 60-90 van vorige eeuw, de rest van de wereld was toen zeker een heel stuk koeler en inmiddels is het ook in Groenland warmer dan in de Vikingen-tijd. En zonder ijs was het er zeker niet, delen van de ijskap zijn meer dan 400.000 jaar oud, dus heel veel groener was het er sowieso niet. Hetzelfde geldt voor die Romeinse warme periode: allemaal heel regionaal.

En dan zwijgen we nog maar even over een heel andere situatie qua bevolking, kuststeden, infrastructuur en wat al niet meer in de 21e eeuw ten opzichte van 1000 jaar of meer geleden.

Image result for datagraver hittegolvenOh ja, dat ‘hittegolven rapport’ waar Clintel zo mee loopt te zwaaien? Ook dat is richting prullenbak verwezen door meerdere deskundigen. Als je daarover doorvraagt, reageert Crok geërgerd. Waarom hittegolven in de eerste helft van de 20e eeuw zo belangrijk zijn voor Clintel, krijgen we niet te horen.

Waarom een zichzelf serieus nemende organisatie dit soort argumenten naar voren brengt, is me niet duidelijk.

Modellen en het IPCC

Op een nieuwe grafiek is te zien dat de temperatuur vanaf ongeveer het jaar 1000 tot aan 1900 vrij stabiel is en daarna omhoog schiet. Volgens Crok is de bekende hockeystickgrafiek door het IPCC gebruikt als bewijsstuk, maar kon die van tafel: dat is waar ‘Climategate’ om draaide, waar een hele riedel gehackte e-mails aan ten grondslag lag. Klimaatontkenners meenden met die e-mails een wereldwijde samenzwering te hebben ontdekt. Dat de soep niet zo heet gegeten wordt zal niemand verbazen, sterker nog, er blijft geen spaan heel van het commentaar.

Crok zegt alleen data aan te halen die door het IPCC ook gebruikt worden. Alleen interpreteert hij het anders. En zijn volgens Crok de modellen eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Dan is het toch raar dat het beleid daar wel op gebaseerd wordt? Volgens de modellen gaat de temperatuur wel 2, 3 of misschien zelfs 5 graden stijgen. Crok zelf houdt het bij een graad of… 1. Volgens de meest recente gegevens zitten we daar al overheen.

Er volgen meer plaatjes en meer uitleg. En meer commentaar op modellen.

Er komt een serie aan losse opmerkingen en beweringen, sommigen al lang weerlegd, anderen niet relevant. Ik noem er een paar: “geen toename extremen, dit zal je niet zien bij Gerrit Hiemstra”. “Veel bosbranden worden aangestoken, dus het is zinloos om alleen naar klimaatverandering te kijken”. “Niet meer schade door natuurrampen”. “Er is een afname van het aantal doden bij rampen”.

En als klap op de vuurpijl: “het rapport van Deltares laat zien dat de zeespiegel niet sneller stijgt, die stijging is lineair, terwijl CO2 na 1950 exponentieel gestegen is. Is CO2 wel die thermostaat? De zeespiegelstijging laat dit niet zien!” Al met al maken we ons volgens Crok druk om niets en hebben we veel meer tijd om onze CO2 uitstoot af te bouwen.

In werkelijkheid is er een goede kijk op de redenen waarom in Nederland de zeespiegel nog niet sneller stijgt en houdt Deltares wel degelijk serieus rekening met een versnelde zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan.

Crok vervolgt: “tot nu toe heeft CO2 stijging niet tot problemen geleid, het gaat alleen maar beter met de wereld. Meer CO2 is goed voor de plantengroei. We zien hogere landbouwopbrengsten. Tot nu toe is het positief, niet negatief. Of het in de toekomst negatief zal worden? Wie zal het zeggen?”

Stuk voor stuk zijn het schoolvoorbeelden van de manier waarop Clintel, en klimaatontkenners in het algemeen, te werk gaan. Selectief, zonder te kijken naar de toekomst, doen alsof er maar weinig bekend is, rapporten negeren of maar half behandelen.

Kernenergie

De volgende spreker is wederom Theo Wolters, net zoals bij de bijeenkomst in Heesch. Ook hier gaat hij uitleggen waarom heel die energietransitie sowieso niet gaat lukken, en tussen neus en lippen door laat hij weten zich absoluut niet druk te maken over CO2 uitstoot. Daarna komt Wolters met een stuk over kernenergie en dan vooral thorium.

Allereerst kerncentrales in het algemeen: wij bouwen te duur. Koreanen en Russen bouwen voor de helft van het geld. Enerzijds komt dat omdat we niet meer zo goed weten hoe we moeten bouwen, anderzijds omdat we ze veel te veilig willen. Zo wil Nederland bijvoorbeeld dat een kerncentrale een crash van een passagiersvliegtuig kan doorstaan. Volgens Wolters gaat dat te ver.

Hij ziet de ontwikkeling van small modular reactors als een mooie opmaat richting het grotere werk. Hier en daar zo’n NuScale reactor van 60MW. Moet er kunnen staan vanaf 2025.

Er komt een vraag uit het publiek over de opslag van kernafval. Wolters zegt dat er maar heel weinig afval is en dat het verglaasd en lekvrij wordt opgeslagen. Daar kan het veilig de benodigde 100.000 tot wel 240.000 jaar liggen. Op de vraag hoe we in vredesnaam 100.000 jaar vooruit kunnen plannen qua stabiele maatschappij en regering, begint Wolters over stabiele kleilagen en dat een kleine dosis straling juist gezond is. En dat er overal natuurlijke straling aanwezig is en in gipsplaten nog een beetje meer. Afijn, volgens hem kan het makkelijk.

Thorium

Daarna legt Wolters het principe van een ‘thorium-gesmoltenzoutreactor’ uit. Zeker interessant. In de jaren zestig van vorige eeuw is er een Amerikaanse proef-centrale geweest en die draaide volgens Wolters zonder problemen. Deze reactor liep echter wel op uranium in plaats van thorium. En het uranium uit het zout verwijderen is nog best lastig en heeft de Amerikaanse overheid ongeveer 130 miljoen dollar gekost. Uit nader onderzoek bleken overigens nog andere problemen te zijn opgetreden. Nader bekeken blijkt het allemaal nog niet zo eenvoudig als dat Wolters wil doen voorkomen.

Hij rekent voor wat het ontwikkelen van een nieuwe generatie reactoren moet kosten: zo’n 200 miljoen over een periode van 10 jaar. Daarna een centrale bouwen. Al met al moet dat in 25 jaar mogelijk zijn voor een bedrag onder de miljard euro. Sneller dan 25 jaar gaat niet lukken.

Dan hebben we rond 2050 dus de eerste grote thoriumreactor. Interessant. Wolters laat ons echter ook weten, dat voordat het zover is dat thoriumreactoren meerdere procenten gaan bijdragen aan de energievoorziening, we een heel eind in de tweede helft van deze eeuw zitten.

En dat is dan weer ver voorbij de periode waarover de IPCC zegt dat we het tij nog kunnen keren. Helaas.

Conclusie

Volgens organisator Verbaarschot heeft CO2 geen invloed op de temperatuur, Crok spreekt dat tegen, om even later daarover weer twijfel te zaaien.

Dat Clintel en haar sprekers vinden dat het allemaal meevalt en dat een grote hoeveelheid CO2 eigenlijk best tof is, is wel duidelijk. Ze nemen daarmee een minderheidspositie in en gebruiken daarvoor veelal lang geleden ontkrachte argumenten.

Eigenlijk kan je de reacties op de ‘Climate Declaration’ toepassen op bijna alles wat Clintel claimt:

The text is a masterpiece: next to the political opinions expressed, every single sentence is either wrong, insignificant or irrelevant for the question whether climate change is a serious problem for humanity. Given how old the “arguments” are, the authors are clearly not aiming to convince scientists and thus making science more political, while disingenuously claiming to be against that.
— Victor Venema, Scientist, University of Bonn, Germany

Waarom een organisatie, die expliciet zegt zich uit te spreken tegen ‘twijfel zaaien’, toch op deze manier te werk gaat? Tja, wie zal het zeggen?

Dit artikel schreef ik voor Sargasso, één van de oudste weblogs in Nederland.

Een verslag van een Clintel bijeenkomst in Heesch is hier ook te lezen.

Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan!Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
Email this to someone
email