“Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”

“Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”, een korte vraag over een heikel onderwerp. Ik krijg die regelmatig gesteld, een antwoord daarop is voor mij niet even snel te geven. Het levert vaak interessante gesprekken op, vol met nuance en begrip. Hierbij zet ik het even in tekst, altijd handig.

Voor je het verspreidt of reageert, lees het eerst helemaal als je wilt weten waarom mijn mening is zoals die is.

De huidige problemen met asielzoekers spelen zich af op meerdere vlakken: internationaal, nationaal en lokaal. Maar laat ik bij het begin beginnen…

Asielzoekers? Vluchtelingen? Statushouders? Migranten?

Allereerst even voor de duidelijkheid: een migrant is iemand die van het ene naar het andere land verhuist, om wat voor reden dan ook. Een asielzoeker is iemand die “asiel aanvraagt ter bescherming” en zich daarmee beroept op het Vluchtelingenverdrag, gemaakt als antwoord op de enorme vluchtelingenstromen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna 150 landen hebben dat verdrag ondertekend. Een vluchteling is iemand die volgens die regels ook daadwerkelijk asiel verdient en die wordt daarmee een statushouder oftewel vergunninghouder. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning die elk jaar kan worden ingetrokken als blijkt dat het thuisland veilig is. Is het land na 5 jaar nog niet veilig, dan kan je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen en je eventueel naturaliseren: de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Uit de praktijk weten we dat een flink percentage na verloop van tijd terug gaat als het mogelijk is.

Ergens asiel aanvragen is een recht, en staat dus voor iedereen vrij om te doen. Asiel toegekend krijgen is afhankelijk van een strikt set aan regels en het bekijken of je daar aan voldoet gebeurt in de asielprocedure. Wie in Nederland aankomt of aan de grens staat en zegt dat-ie asiel aan wil vragen, heeft het recht dat te doen en onze overheid moet zo’n aanvraag in behandeling nemen. Feitelijk is de manier waarop je aankomt niet van belang, sommige landen kom je namelijk via de officiële kanalen niet uit, dus een “illegale grensoversteek” met het doel om asiel aan te vragen, is tevens geaccepteerd.

Behalve het vluchtelingenverdrag heeft de landen van de Europese Unie nog wat extra afspraken gemaakt, namelijk dat je maar in één land tegelijkertijd asiel mag aanvragen en dat moet in het eerste land waar je aankomt. Binnen de Europese Unie is er namelijk geen grenscontrole meer en is het zicht op wie waar uithangt weg. Feitelijk heeft de EU dus niet gecontroleerde binnengrenzen en gecontroleerde buitengrenzen bij Spanje, Italië, Griekenland etc.

Wat belangrijk is om te weten: het Vluchtelingenverdrag is er voor bedoeld om mensen (die voldoen aan de regels voor bescherming) de kans te geven om veilig en onder juridische bescherming een normaal menswaardig bestaan op te bouwen. Ergens in een kamp zitten zonder perspectief, zonder onderwijs of wat dan ook is geen bescherming zoals beschreven in het door Nederland ondertekende verdrag.

Asielzoekers binnen en buiten Europa

Dan nu de huidige asielzoekers stromen naar Europa. Zoals iedereen wel weet komen er asielzoekers via gevaarlijke gammele boten, via lange looproutes en wordt er gesmokkeld met vrachtwagens. Al deze reizen brengen grote risico’s met zich mee en zijn ook nog eens heel erg prijzig.

Een veel gestelde vraag is “waarom nemen ze zulke gevaarlijke routes?” Een eenvoudig antwoord daarop: “omdat Europa het onmogelijk heeft gemaakt om simpelweg het vliegtuig of de boot te pakken.” Jazeker, realiseer je even dat door middel van wetgeving het feitelijk onmogelijk is voor iemand uit bijvoorbeeld Syrië, het vliegtuig te pakken naar Amsterdam, Londen, Oslo of waar dan ook in Europa, om vervolgens asiel aan te vragen. Zie deze video-uitleg van de Gapminder Foundation. Op een veilige manier asiel aanvragen bij een Nederlandse ambassade in het buitenland? Dat kan ook al lang niet meer.

Vluchtelingen bij Griekenland

Vluchtelingen bij Griekenland (foto: ABC News)

Er zit voor asielzoekers dus niets anders op dan via boten, vrachtwagens, trein of te voet de tocht te maken om Europa in te komen. Dit levert uiteraard plekken op waar heel veel asielzoekers aankomen en plekken waar er nauwelijks aankomen. Met een boot naar Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, is niet te doen. Van Turkije naar Griekenland wel.

Europa heeft dus nogal wat drempels opgeworpen, het lijkt vooral bezig te zijn met het niet willen uitvoeren van een door haarzelf ondertekend verdrag.

Internationaal

Op relatief veilige plekken in Syrië zijn de omstandigheden vaak enorm slecht: kampen zijn overvol, krijgen veel te weinig middelen,  voedsel of water van hulporganisaties, worden geraakt door bombardementen van het Syrische of buitenlandse regimes, of dreigen onder de voet te worden gelopen door meerdere vechtende partijen, waaronder uiteraard IS.

Aangevallen vluchtelingenkamp

Aangevallen vluchtelingenkamp

Inmiddels kent iedereen wel de cijfers van de landen rondom Syrië: in Libanon is 1 op de 5 inwoners een vluchteling, Turkije heeft 2,5 miljoen Syriërs over de vloer en Jordanië herbergt er nog eens ruim 635.000. Het zijn enorme aantallen. En dan hebben we het nog niet eens over andere landen waar mensen wegvluchten, zoals Irak, Afghanistan of Eritrea.

Veel van de Syriërs in Turkije hebben al hun spaargeld opgemaakt aan de huur voor een appartementje, in de hoop de oorlog uit te zitten. De hoop is tevergeefs gebleken. Vervolgens komen ze terecht in een (slecht georganiseerd) kamp, of werken er zwart (toegang tot legale arbeid was er tot voor kort niet), uitbuiting ligt op de loer. Als Syriër kan je in Turkije geen asiel aanvragen. We weten zelfs dat Turkije Syriërs terugstuurt naar onveilig gebied. Mensen besluiten dus alsnog verder te reizen, weg van de overvolle regio, in de hoop ergens wel verder te kunnen gaan met hun leven, wat al geruime tijd op pauze staat. Veel mensen maken dan de reis naar Griekenland om Europa in te komen.

Nu weten we allemaal dat Griekenland het al jaren economisch zwaar heeft en naast Griekenland heeft ook Italië herhaaldelijk om meer hulp gevraagd bij de opvang van asielzoekers, niet alleen in 2015, maar ook al ver daarvoor. Dit zijn de landen die vanwege de eerder genoemde restricties zo’n beetje de volledige asielzoekersstroom moeten verwerken, waarbij de eerste hulp geboden moet worden op kleine eilandjes. In de praktijk doen ze dat maar ten dele, als mensen op de trein springen voordat ze zich registreren, dan vinden de Italianen dat ook goed: als ze ergens anders asiel aanvragen, hoeft Italië dat niet meer te verwerken en mensen te huisvesten.

Wie verder Europa in trekt, kan zich vervolgens in een ander land aanmelden om asiel aan te vragen, dat haalt in ieder geval de toenemende druk bij Italië en Griekenland weg. Het probleem is dan wel dat het zicht op de binnenkomende mensen verdwijnt: ze reizen op eigen houtje verder en dienen zich ergens vrijwillig te melden.

Het mag duidelijk zijn dat de huidige Europese aanpak niet bepaald zaligmakend is: aanmeldingen zijn ondoorzichtig, er is geen koppeling van systemen, geen eerlijke verdeling van mensen die Europa binnenkomen en er zijn zelfs landen die scheiden op religie van de binnenkomende mensen.

Nationaal

Van de vele asielzoekers die Europa binnenkomen, komt er een klein gedeelte naar Nederland. Dat we het gevoel hebben overspoeld te worden en allerlei nood-opvang en zelfs 72-uurs crisis-opvang moeten inrichten, is eigenlijk vreemd. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een groei-krimp organisatie: er komen niet altijd even veel asielzoekers naar Nederland. Logisch. Maar dat er vrij recent nog locaties zijn gesloten, terwijl de burgeroorlog in Syrië voortduurde en de druk op de omringende landen steeds groter werd, is natuurlijk “nogal” een inschattingsfout. Als deze locaties nog zouden bestaan, konden daar probleemloos mensen tijdelijk gehuisvest worden.

Maar nu zitten we dus met de situatie dat er in Nederland, gezien de wat snelle toename van het aantal asielzoekers, rap nieuwe opvangplaatsen geregeld moeten worden. En die opdracht krijgen gemeenten dan ook mee van de landelijke overheid.

Crisisopvang in Zwolle

Crisisopvang in Zwolle (foto: RTV Oost)

Vreemd genoeg lijkt onze regering er vooral mee bezig te zijn om elk draagvlak wat er is, kapot te krijgen. Er zijn geregeld uitermate vreemde en onjuiste uitspraken door mensen van regeringspartijen, met welk doel? Het is meehuilen met de ongeïnformeerde wolven in het bos. Van deze bestuurders mogen we verwachten dat ze goed op de hoogte zijn en dat ze de rechten van anderen en de daaraan verbonden plichten voor ons, fatsoenlijk uitleggen en uitdragen. We zijn een krachtige flexibele rechtsstaat, die we niet zomaar op de schop moeten gooien. Het negeren of zelfs afpakken van iemands rechten is een stap die je niet moet willen zetten.

Er willen niet minder mensen weg van oorlog en uitzichtloosheid, er zijn niet plotsklaps minder asielzoekers in Nederland als de opvang nog soberder wordt. Wat ga je eigenlijk weglaten om dit voor elkaar te krijgen? De dekens? De verwarming alleen aan tussen 10-en-12?

Nee, de asielzoekers zijn in dit land en maken gebruik van hun rechten die onze overheid ze gegeven heeft. De landelijk overheid dient deze taak dus uit te voeren en daarbij de lokale overheden te ondersteunen in plaats van te ondermijnen.

Lokaal

En zo komen we dus op lokaal beleid. Op verschillende plekken in Nederland levert dit problemen op, op in de meeste gevallen gelukkig niet, er zijn genoeg mensen die echt wel begrijpen wat nodig is. Opvallend: op de plekken waar al een AZC heeft gezeten, verloopt het doorgaans zonder gemor. Mensen zijn bekend met de situatie, weten dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Sterker nog, de lokale ondernemers en anderen pikken vaak een graantje mee van de toeloop en extra banen, een dorpshuis wordt actiever en mensen komen vlot in contact met omwonenden. In het kleine dorpje Onnen, bijvoorbeeld, zijn de lijntjes kort en staat men positief tegenover de nieuwkomers.

Feest in AZC Onnen

Feest in AZC Onnen, een klein dorpje waar het prima gaat (foto via Chris Klomp en Diane Romashuk)

Maar er zijn ook plekken waar het wel mis gaat, waar mensen zich bang laten maken door berichten op Facebook of Twitter. Terwijl die berichten doorgaans niet kloppen, compleet nep zelfs. Hoe je als gemeente met die angsten om moet gaan? Dat is lastig: uit cijfers blijkt geen reëel gevaar, maar er zijn wel onrust gevoelens en bepaalde politici wakkeren deze ook nog eens aan. En we moeten niet doen alsof er nooit iets kan gebeuren, dat kan overal en de veiligheid “garanderen” kan niemand, nergens. Maar met overdrijving is niemand geholpen, dat vergroot angsten, werkt onwil en onrust in de hand en tot welke excessen dat kan leiden hebben we inmiddels gezien.

Bijkomend nadeel is dat mensen menen dat burgemeesters, raadsleden, ambtenaren en de pers “liegen en toch nooit luisteren”. Want wat op Facebook staat is waar, en gefundeerde cijfers niet. Het tegengestelde is uiteraard het geval: raadsleden luisteren wel degelijk. Ze lezen zich in, nemen contact op met andere gemeentebesturen, weten welke internationale, landelijke en regionale belangen er spelen, gaan op bezoek bij AZC’s, overwegen wat de gevolgen zijn bij het weigeren van wat nodig is, kijken naar geschikte locaties en naar de belangen van omwonenden, nemen de uitgangspunten van hun politieke partij in overweging en proberen op grond van al deze zaken een afgewogen oordeel te vellen. Ongeacht de uitkomst: er zullen mensen zijn die het daarmee oneens zijn, om vervolgens te claimen dat er niet naar hen geluisterd wordt.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn: ik heb onze rechtsstaat hoog zitten. Die consistent uitvoeren en vasthouden is één van onze belangrijkste waarden. Rechten gooi je niet overboord op een moment dat het lastig wordt als iemand er gebruik van maakt, nee, dan zorg je ervoor dat je leert van je fouten en dat je het vervolgens beter gaat doen.

Als SP’er sta ik voor drie belangrijke uitgangspunten:

 • menselijke waardigheid
 • gelijkwaardigheid
 • solidariteit

Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd kan ik niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, ten eerste is het hun recht hier te zijn, ten tweede is het normaal een menswaardig bestaan te willen, ten derde ben ik van mening dat een Europa, met haar 508 miljoen inwoners, toch zeker in staat moet zijn om de huidige vluchtelingenstromen in goede banen te kunnen leiden. Het is een kwestie van politieke wil, van leiding geven, een richting kiezen: Europa zal er samen de schouders onder moeten zetten, we moeten solidair zijn met elkaar en met “de regio” rond de brandhaarden vlak bij ons, vele handen maken licht werk. Dit laten door etteren en negeren zal juist meer instabiliteit veroorzaken, met alle gevolgen van dien.

Empathie voelen voor asielzoekers is geen kwestie van “zoveel mogelijk vluchtelingen hierheen willen halen”, iedereen begrijpt dat er een maximum is aan wat Nederland kan verwerken. Wat dat maximum is, dat weet niemand, er is geen eenvoudig antwoord op.

Wie meent dat er in Nederland andere problemen zijn die ook opgelost moeten worden, zal ik de hand schudden: daar zijn we het roerend over eens. Ik schreef er eerder al over en niemand moet “weg kijken” bij problemen.

En uiteraard vind ik dat mensen die misbruik maken van het asielrecht terug moeten naar het land van herkomst. Voor mensen die hier komen voor werk, of om andere redenen hier naartoe willen migreren, bestaan andere regels. Maar let wel: daar hebben we dus onze asielprocedure voor.

De eerste verandering in aanpak zal vanuit Europa moeten komen, en dan niet het onwettelijke ondoordachte “plan Samsom“, nee, bedenk samen iets goeds. Een plan waarmee mensen veilig asiel aan kunnen vragen, waarbij internationaal wordt samengewerkt vanuit een besef van solidariteit en de wil om het probleem op te lossen in plaats van bij de buurman over de schutting te gooien. Wie weet is het plan van ALDE wel beter, ik zie verschillende mensen die verstand hebben van asielrecht er in ieder geval enthousiast over zijn.

Kies de goede oplossing en kies de juiste kant.

Kies de goede oplossing

Kies de goede oplossing, kies de juiste kant (affiche van Amnesty)

Met dank aan: Nanda Oudejans voor informatie en uitleg over het Vluchtelingenverdrag; Leo Lucassen voor informatie over migratiestromen; Flip van Dyke voor het scheppen van duidelijkheid in warrige overheidscijfers mbt asielinstroom; Peter Burger en Ton Aarts voor de vele voorbeelden van nep-berichten.

Dit stuk is ook te lezen op Joop.nl, de opiniesite van de Vara en op Republiek Allochtonië.

Vind je dit artikel de moeite waard? Deel het dan!Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
Email this to someone
email

25 gedachten over ““Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Dank je Annet. Ik had nog zoveel meer willen zeggen over van alles, maar het stuk leek me al lang genoeg. 😉

 1. Gertruud Verbruggen

  Duidelijk verhaal, wel wat lang maar duidelijk. Vind je het goed als ik hem op fb deel?

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Soms moet het wat langer om het duidelijk te maken. 😉 Natuurlijk mag het op Facebook.

 2. knol

  helemaal mee eens ook werden wij tijdens de 2de wereld oorlog niet geweigerd in canada amerika en andere landen ,maar wat nog belangrijker is dat de Here ons opdraagt om mensen in nood op te vangen en bij te staan in hun hulp vraag een mooi en duidelijk stuk martijn en dit gelezen te hebben schaam ook ik mij burger te zijn van nederland en europa

  1. Roel

   Ik ben niet gelovig maar het is ook voor mij een plicht om gewoon mensen te helpen

 3. jeroen

  Persoonlijk vind ik dat je 100% gelijk hebt met dit stuk alleen zijn er wel kanttekeningen die ik erbij zou zetten. Ik denk dat er een snellere filtering moet plaatsvinden. Er zijn mensen die met hun gezin overkomen en niet kunnen wachten om positief bij te dragen aan de samenleving. Wat mij betreft, geef die mensen een warme deken en help ze zo snel als mogelijk is naar een menswaardig bestaan.

  Er zit helaas ook erg veel krapuul tussen. Krapuul spotten is toch echt niet moeilijk. Alereerst de gedachtegang. Wil iemand onder moslim wetten leven, geef ze die kans en stuur ze terug. Wil iemand geen hulp maar wel geld, geef ze een oprotpremie en stuur ze zo snel mogelijk terug. Is iemand crimineel bezig, stuur ze terug.

  Gewoon direct doen, direct handelen via snelrecht.

  Waarom denk ik zo, dat zal ik je vertellen.

  Jij hebt het over politieke besluitvorming op landelijk, profinciaal of gemeentelijk niveau. Ik ga nog een stapje verder en denk op persoonlijk niveau uitgaande van de fatsoensnormen die gelden in mijn eigen huis. Respecteer je mijn regels in mijn huis niet, dan wijs ik je de deur. Respecteer je mijn gezin en mijn eigendommen niet, dan trap ik je door de deur heen zonder moeite te doen de deur eerst te openen. Kom je om hulp vragen, sta ik zeker voor je klaar maar kom niet paraciteren, dan wijs ik je direct de deur.

  Lijkt mij ongeveer wel de regels en denkwijze van elk hard werkende man die het ook niet gratis krijgt.

  Waarom zou dat op gemeentelijk, profinciaal of landelijk niveau anders zijn ? Gewoon een kwestie van rug recht en daadwerkelijk actief krapuul spotten en uitzetten. Dat kan wat mij betreft al in het 1e uur van aankomst. Gewoon een kwestie van de juiste vragen stellen en kaf van koren scheiden. Niets meer en niets minder.

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Hoi Jeroen,

   Bedankt voor je reactie.

   Even een kanttekening, je schrijft: “Wil iemand onder moslim wetten leven, geef ze die kans en stuur ze terug”, wat iemand wil is in deze niet zo van belang. Het gaat er om wat iemand doet. Als men geen misdrijf pleegt, is er geen reden om iemand het asiel te ontzeggen. Daar zijn verder al regels voor.

   Ik snap dat dit weerstand op kan roepen, maar zo eenvoudig is het wel. Ook in Nederland hebben we hele verschillende gedachten over hoe ons land er uit moet zien, een SGP, bijvoorbeeld, pakt daarbij de bijbel als model. Zit ik niet zo goed niet op te wachten. 😉

   “en daadwerkelijk actief krapuul spotten en uitzetten”

   Het uitzet beleid blijft problematisch, dan gaat het vooral over mensen die geen asiel verdienen, maar zoals uitgelegd: we moeten alle aanvragen in behandeling nemen, anders weet je niet of iemand wel of niet asiel verdiend. En ja, de beslissing gaat soms erg snel hoor. Een interessante documentaire over uitzetten: “Het is uw land“, over de dienst Terugkeer en Vertrek.

 4. A3 van Rooij

  Alhoewel ik dezelfde politieke partij aanmoedig als bijna plaatsgenoot Martijn, staan er zaken in bovenstaand relaas die onjuist zijn, direct of indirect. Gemeente raadsleden informeren zich lang niet altijd zo goed als Martijn verondersteld. Er zijn zelfs fractievoorzitters uit mijn gemeente – Bernheze – die aangeven voor – of tegen een plan voor 500 asielzoekers voor 10 jaar op een nieuwe locatie te zijn, zonder ooit een AZC bezocht te hebben. Echt waar. En meer dan één. Bij een AZC werkbezoek ‘mosterd na de maaltijd’ stellen ze dan opeens dingen vast waarvan ze dachten dat die heel anders waren. Domheid troef. En zo iemand vertegenwoordigt toch echt inwoners.

  Het feit dat alle mensen asiel kunnen aanvragen is natuurlijk van de gekke. Ook al is het wettelijk zo geregeld. Heel veel mensen die op hun vingers kunnen natellen dat ze nooit vergunninghouder zullen worden, gewoonweg omdat ze uit landen komen waar geen risico’s zijn, houden plekken van échte vluchtelingen in AZC’s bezet. Volkomen belachelijk, onetisch en in mijn ogen zelfs een strafbaar feit!

  Ook het feit dat de Nederlandse marechaussee controleert op Chios en vaststelt dat er honderden mensen per dag arriveren met aantoonbaar valse Syrische paspoorten maar die desondanks toch gewoon verder mogen reizen is natuurlijk van de gekke. Ook deze lieden vallen in de categorie die ik zojuist hierboven schetste. En dit is geen verzonnen verhaal, maar gewoon een feit.

  Martijn noemt terecht landen als Libanon en Turkije waar veel vluchtelingen opgevangen worden. Maar waarom zwijgt Martijn in alle toonaarden over (bijna) buurlanden van Syrie waar hetzelfde geloof aangehangen wordt als in Syrie, waar de welvaart minimaal even hoog is als in Europa maar geen vluchteling opgevangen wordt of heen gaat? Saoudi Arabië en de VAE doen niks. Waarom worden die mensen niet op hun verantwoordelijkheid aangesproken? En waarom vluchten de vluchtelingen daar niet naar toe? Twee vragen waarop ik van nog niemand een plausibel antwoord heb gehad.

  Vluchtelingen voor oorlogen moeten opgevangen worden. Altijd. En overal! Maar zolang er tussen regio’s grote verschillen in welvaart zitten zullen er altijd migranten zijn. Kwalijk wordt het als deze migranten de ellende van vluchtelingen misbruiken om er zelf beter van te worden. En helaas gebeurt dat (veel te) veel.

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Hoi A3,

   Bedankt voor je reactie.

   Het is uiteraard mijn mening dat je je als raadslid wel moet informeren over AZC’s, voordat je je beslissing maakt. Dat ze nodig zijn is duidelijk, hoe je daaraan invulling geeft is vervolgens een keuze die door allerlei factoren beïnvloed wordt. En je moet een beslissing ook durven uitleggen.

   Wat betreft dat iedereen asiel aan mag vragen, zelfs “zonder daar kans op te maken”: dat volgt uit de asielprocedure. Ook vanuit een niet-oorlogsland, pak bijvoorbeeld Rusland, kan het nodig zijn te vluchten. Als journalist kun je daar bijvoorbeeld vervolgd worden. Dat zou een prima reden zijn voor politiek asiel. Dat gezegd, Nederland krijgt feitelijk relatief weinig asielaanvragen waarbij er echt geen kans op asiel is. Vandaar ook dat het toekenningspercentage in NL zo hoog is.

   De uitleg over Saudi Arabië ontbreekt omdat ook dat weer genuanceerder is dan dat veel mensen denken en het stuk zo al lang genoeg is. SA (en andere golf-staten) hebben het vluchtelingenverdrag niet ondertekend, het mag duidelijk zijn dat ik dat kwalijk vind. Dat maakt ook dat het UNHCR geen betrouwbare cijfers heeft over dat land/die landen. Zelf claimt SA wel degelijk een groot aantal vluchtelingen uit Syrië te hebben opgenomen, daar heb ik mijn twijfels bij. Er is ook veel kritiek op de landen vanuit de diverse organisaties en andere overheden.

   Wat we wel zeker weten: er werkten nogal wat Syriërs in SA, die werkvergunningen zijn voor onbepaalde tijd verlengt, zodat ze niet gedwongen terug moeten, volgens de Verenigde Naties zijn dat er ongeveer 500.000

 5. Logisch

  Over Saoedi-Arabie denk ik altijd maar: als iemand op de vlucht is voor dictatuur, moslimextremisme en/of vrouw of homo is, dan is dat land nou niet echt een aanrader. Ik snap wel dat je dan liever het vrije westen opzoekt, ook al is Saoedi-Arabie nog zo welvarend.

 6. mattie nannings

  Hallo Martijn stuk gelezen en reacties. Het is duidelijk en natuurlijk niet compleet maar dan wordt het een boek. Het enige dat mij in de reacties stoort is toch weer die moslimangst.Laat de 1000de moslims die al jaren hier wonen gewoon moslim zijn zoals alle andere geloven.Scheer ze niet allemaal over een kam. En ja we moeten de asielzoekers een menswaardige opvang bieden. Groet Mattie

 7. Joiska

  Beste Martijn,
  Ik volg je al, met genoegen , een tijd op twitter. Idealiter zou het geweldig zijn als degenen die niet als vluchteling conform het verdrag aangemerkt mogen worden, direct uit de groep gehaald zouden moeten worden. Helaas is dat niet het geval; hoewel er pas een kleine overwinning is behaald omdat er 30 mensen als oorlogsmisdadiger zijn ontmaskerd. Het is een druppel, maar ik begrijp wel waarom het gemeld wordt.
  Iedereen die vlucht voor geweld, hetzij voor oorlog of anders moeten wij een veilige haven bieden. Ik begrijp ook dat wij niet i e d e r e e n kunnen opvangen. Daarvoor is het probleem te complex.
  Waar ik zo boos om word, is dat de EU, en in het bijzonder, de Balkanlanden, er zo een mensonterende toestand van maakt.
  Tijdens de Balkanoorlog heeft het ook jaren geduurd, landen konden het er maar niet eens worden over de aanpak, totdat Amerika zich ermee ging bemoeien.
  Nou in Amerika zit nu een president die zijn vingers niet brandt aan oorlogje spelen. De EU zal het alleen moeten doen.
  Maar we schijnen niet geleerd te hebben van die vreselijke jaren 80.

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   De EU laat het in mijn ogen inderdaad helemaal afweten, mede door te weinig steun te bieden aan gebieden in de regio, alles via Griekenland te laten gaan en door stelselmatig grenzen af te sluiten. Een recept voor problemen.

 8. harry jager

  Je stelt dat het probleem is dat een statushouder lang in een AZC zou verblijven, en de wachtlijsten voor woningzoekenden wordt vergroot.

  Weet u dat er een regeling is waarbij statushouders bij mensen tijdelijk (max 6 mnd) in huis kunnen wonen, met behoud van eventuele uitkering.

  Grote voordelen geeft dat, snelle integratie, taal, cultuur, lekker gevoel van “ik doe iets voor asielzoekers”, etc..

  Jammer dat u deze regeling niet kent en/of promoot, er zullen veel mensen, (bv SP, PvdA, GL, CU, D66 leden) zijn die graag statushouders in huis willen en kunnen nemen.
  De regeling staat hier: https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/huisvesting-vergunninghouders/zelfzorgarrangement-en-logeerregeling

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Hallo Harry,

   Ik ken de regeling wel, maar dit lijkt me geen permanente oplossing, hoogstens een tussenoplossing voor als de druk op de AZC-ketel heel erg hoog is. Hoeveel mensen gebruik maken van deze regeling weet ik niet.

   Er zijn overigens ook andere (lokale) projecten, waarbij je bijvoorbeeld kleine huisjes in je tuin kan laten plaatsen en onderdak biedt aan een statushouder. Zelf zie ik meer in (snel)bouw van woningen die voor iedereen geschikt zijn.

   1. harry jager

    Het gaat erom dat statushouders zo snel mogelijk uit een AZC gaan en in de maatschappij keren.

    Het “integratie-mes” snijdt aan 2 kanten. Statushouders kunnen snel inburgeren, en is een mooi extraatje voor mensen die bv een uitkering genieten minimaal 100 per week erbij.

    Ik zal eens navragen bij COA, hoeveel gebruik van deze zza is gemaakt, ik denk erg weinig omdat mensen, met haar goede bedoelingen, toch niet graag statushouders over de vloer willen hebben.

 9. Obadiah Zuen

  Hallo Martijn,
  In uw recente stuk op Joop.nl schrijft U

  ” Het antwoord is simpel: ja, statushouders vallen onder de “bijzonder doelgroepen” en komen met een voorrangspositie op de wachtlijst voor een woning, om heel lang wachten in een AZC te voorkomen. Dit is niet voor niets: hoe sneller een statushouder kan integreren, hoe beter.”

  Hier begint U te spindokteren. Deze statushouders integreren namelijk gewoonweg niet. De Eritreërs integreren niet en eindigen met een uitkering De Moslims zien hier in Nederland het liefst de Sharia. Van integratie is nauwelijks sprake. De Nederlandse taal is al struikelblok nummer één. Dus alstublieft niet liegen. Liegen siert de SP niet en past beter bij een Pvda-lid.

  Deze vlugge geforceerde doorstroom van Azc naar een woning. Is dus helemaal géén goed idee. Verder is het de politiek zélf die deze vluchtelingen beleidsmatig binnen de grenzen heeft gehaald. Oftewel zij creeërde het probleem zelf. Om vervolgens te zeggen dat het opgelost dient te worden. Ten koste van de Autochtone bevolking…

  Verder,
  Wat doet een SP lid op de Pvda propaganda website Joop.nl?

  Obadiah

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   Jammer dat je meteen de insteek van “liegen” pakt als je het oneens bent over een onderwerp.

   Het opbouwen van een nieuw leven begint pas na het AZC, als je een woning hebt, in een AZC staat je leven stil. Tot voor kort was Nederlandse taal-les onmogelijk als je nog in een AZC verbleef: allemaal verloren tijd, om over de rest van de begeleiding nog maar te zwijgen.

   Verder ben ik niet van het generaliseren.

   1. harry jager

    Daarom is dei zza-regeling ook zo mooi, als de SP nu de draad eens oppakt, dan gaat de druk van alle azc’s omlaag, de statushouders inburgen het snelst.

    Ik zou graag zien dat de SP partijleiding haar leden aanschrijft met dit (dringende) verzoek.

    Een echte win-win situatie.

    p.s. hoeveel inwoners in Oss maken vd zza-regeling al gebruik van?

 10. Max

  Er is in onze steden al lang geen sprake meer van integratie maar van substitutie. De ene, autochtone, bevolkingsgroep wordt vervangen door een andere, allochtone, bevolkingsgroep. Onze Europese cultuur wordt vervangen door de islam. De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de democratie moeten plaats maken voor hoofddoeken, vrouwendiscriminatie, ritueel slachten, shariarechtspraak, islamonverdraagzaamheid en moslimtheocratie.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Damascus of Mekka.Wijk na wijk wordt islamitisch.In veel Europese steden is er al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten.Noemt u ons eens een land ergens ter wereld met een moslimmeerderheid, waar de niet-islamitische minderheden in vrede en vrijheid kunnen leven.Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is.. ..Westerse politici hebben nooit echt iets aan het probleem gedaan. Zij zouden tegen immigranten moeten zeggen: Jullie zijn welkom. Wij verwelkomen jullie als broeders en zusters, dat hoort bij de christelijke traditie. Als jullie willen, kunnen jullie blijven, maar jullie moeten integreren. Jullie kunnen de godsdienst belijden die jullie willen, of jullie kunnen atheïsten zijn, maar jullie moeten een onderdeel worden van het bestaande systeem, integreren op economisch, politiek en sociaal niveau.Helaas geven de politici er de voorkeur aan zich hieraan niet te branden; in plaats daarvan kiezen zij ervoor een vaag begrip van aanvaarding te prediken, waarmee de Europese cultuur wordt gedrukt….Stop islamiseringvan Europa!Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid? …

  1. MartijnTonies Bericht auteur

   geen sprake meer van integratie maar van substitutie

   Is dit item ergens terecht gekomen op een site waar dit soort ideeën gemeengoed zijn?

   1. Max

    Wat ik totaal in de discussie over oorlogsvluchtelingen mis,is de vraag of men zich nog wel oorlogsvluchteling mag blijven noemen als men via een veilig land als Turkije, Griekenland, Servië en Hongarije het rijke West-Europa probeert te bereiken. Waarom vragen ze geen asiel aan in die landen waar het veilig is: waar geen oorlogshandelingen en politieke vervolging plaatsvinden. Als ze alleen naar West-Europa proberen te komen vanwege een hogere levenstandaard, dan zijn ze geen oorlogsvluchtelingen meer maar economische migranten.En kun je niet eindeloos grote groepen (economische) vluchtelingen blijven opnemen zonder de gevolgen ervan te ondervinden in de vorm huisvesting, culturele problemen, verschillende normen en waarden in het ontvangende land en tenslotte lagere dan wel geen opleiding met langdurige afhankelijkheid van een uitkering als gevolg.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten!Als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden en miljarden besparen,die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen.Volgens mij,de oplossing voor deze asielzoekers is veel simpeler: stuur de arbeidsmigranten die we niet nodig hebben, gewoon terug. We hebben hier geen werk voor hen. Klaar….

    1. MartijnTonies Bericht auteur

     Wat ik totaal in de discussie over oorlogsvluchtelingen mis,is de vraag of men zich nog wel oorlogsvluchteling mag blijven noemen als men via een veilig land als Turkije, Griekenland, Servië en Hongarije het rijke West-Europa probeert te bereiken.

     In Turkije kan je geen asiel aanvragen, dat is nu juist 1 van de problemen: de vluchtelingen zitten daar wel maar mochten tot voor kort niet (legaal) werken en hadden nergens recht op.

     Wat betreft andere landen, het blijkt een hardnekkig misverstand dat er alleen in West-Europa asiel wordt aangevraagd, dat is helemaal niet zo, zie tabel 2 in dit stuk: http://www.flipvandyke.nl/2016/02/voorlopige-cijfers-2015-asielzoekers-naar-europese-landen/

     Verder mag het duidelijk zijn dat een Griekenland, al jaren economisch kapot gemaakt door de EU, inderdaad helemaal niets te bieden heeft. En toch wentelen we daar ons asielrecht op af. Ai.

Reacties plaatsen niet mogelijk.