Categorie archief: Alles

Dtv: Dankbaar voor de voedselbank

Een paar jaar geleden konden we een opmerkelijke tweet lezen van toenmalig VVD woordvoerder “armoedebeleid en schuldhulpverlening”: hij vond het raar dat de SP zich schaamde voor voedselbanken, hij was trots op de voedselbank, want, schreef hij, “de overheid kan niet alles oplossen”.

Nou zegt de voedselbank zelf dat hun hulp in principe tijdelijk moet zijn. En het lijkt mij dat mensen in de landelijke overheid, nou juist wel bezig zouden moeten zijn met problemen oplossen. Zeker als het gaat over structurele armoede en de gevolgen daarvan. Maar nee, daar dacht VVD’er Perjan Moors anders over. Ik vraag met af hoe de man terugkijkt op zijn Tweede Kamer werk, zou hij er trots op zijn?

De voedselbank doet natuurlijk hartstikke goed werk. Met behulp van bedrijven en particulieren helpen ze veel mensen, al dan niet tijdelijk. Maar dat betekent dus ook dat ze zelf alle hulp kunnen gebruiken. Afgelopen zaterdag waren er bij supermarkten diverse acties om eten in te zamelen. Hartstikke mooi. Je kan ook op een andere manier helpen, stap in de voetsporen van onze burgermoeder Wobine Buijs en wordt lid van de “Club van 100”, of doneer, als je het kan missen, bijvoorbeeld de energietoelage die we nu van de overheid krijgen. Ze zijn er bij de voedselbank hartstikke blij mee.

Nee, trots op de voedselbanken ben ik niet, wel dankbaar. Dankbaar voor het feit dat er mensen zijn die wel de handen uit de mouwen steken om dingen op te lossen. En wie weet, misschien is het een voorbeeld voor anderen om hetzelfde te doen. Doe mee en steun de voedselbank, alle kleine beetjes helpen.

Stelling: goed dat de voedselbanken er zijn, jammer dat het nodig is.

Deze column schreef ik voor Dtv, bekijk het item hier.

Dtv: Kronkelkoppen

Over Thierry Baudet en zijn partij Forum voor “Democratie” is al heel veel geschreven en gezegd. Hij had al een dubieuze reputatie, en sinds zijn intrede in de politiek in 2016, is dat alleen maar erger geworden. Met zijn aanvallen op onderwijs, kunstenaars, architectuur, de pers, en onze grondwet, met zijn contacten met bekende extreemrechtse figuren, zijn uitspraken over ras en IQ, de vrijerij met Poetin, en gekeken naar de rest van zijn retoriek, kun je volmondig zeggen, dat Baudet een modern fascisme predikt.

Lees verder

Stem lokaal?

Met enige verbazing lezen we op sociale media bij regelmaat de oproep “stem lokaal!”. Daarmee wordt bedoeld om bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op een partij die geen vertegenwoordiging in Den Haag kent. Vaak wordt daarbij het idee gewekt dat landelijke kopstukken zich bezighouden met lokaal beleid en dat stemmen op een “lokale partij” een manier is om met deze Haagse bemoeienis af te rekenen. Het staat iedereen vrij te stemmen op welke partij dan ook, maar deze leus als argument en de daarbij gemaakte implicaties maken een parodie van de gemeentepolitiek.

Lees verder

25 redenen waarom BVNL een leugenachtige bende is

‘Retailgoeroe’ Hans van Tellingen loopt al geruime tijd achter beroepsleugenaar Wybren van Haga aan en is tegenwoordig bestuurslid van het nieuwste project van voorgenoemde partijenverslinder, politieke partij “Belang van Nederland” (BVNL, goed gekozen afkorting vanuit hun visie). De man windt zich nogal op over het corona-beleid en verspreidt dagelijks desinformatie aan z’n bijna 40.000 volgers op Twitter en schrijft ook artikelen, zoals dit “25 redenen waarom alle coronamaatregelen nu moeten stoppen”. Laten we die redenen maar eens 1-voor-1 doorlopen. Let op, dit wordt wat lang…

1. De media doen aan ‘cherry picking’
Waarom sijpelen de feiten over covid maar langzaam door in de reguliere media? Waarom laten de media vaak maar één kant van het verhaal zien? En worden met name mensen uitgenodigd aan de praattafels die vinden dat het beleid nog veel strenger kan? Zoals bijvoorbeeld de volledig van de realiteit losgerukte ‘zero covids’ van het zogenaamde red team? En waarom worden mensen die wél kritisch zijn op de maatregelen geridiculiseerd?

Mijn hemel, Hans, dat begint al goed. De “feiten over covid”, waarmee Hans beweert dat er blijkbaar feiten zijn die in de ‘reguliere media’ opzettelijk worden weggelaten.

Dit is een standaard tactiek van mensen die complete kolder verkondigen: ‘mijn feiten komen niet aan bod bij de main stream media!’. Ja, knul, dat heeft een reden. Wat niet langskomt is doorgaans volkomen onzin, en verder kan gezegd worden, dat als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat iemand claimt dat iets niet voorbij komt, terwijl het gewoon op het nieuws is, ik inmiddels op de Bahama’s zat.

2. Lockdowns werken (vrijwel) niet, de negatieve effecten zijn vele malen groter dan de kleine positieve effecten
Lockdowns hebben vrijwel geen positieve effecten. Maar wel veel negatieve. ‘Besmettingen’ worden nauwelijks voorkomen. Maar de negatieve effecten zijn veel groter. Denk aan ‘overlijden aan andere oorzaken’, zoals kanker, die door de lockdown onder de radar zijn gebleven. Denk aan kinderen die niet naar school mogen. Het midden- en kleinbedrijf dat kapot gaat. En de onderlinge achterdocht die de eenheid in de maatschappij ondermijnt. Lees hier 35 studies die aantonen dat lockdowns niet werken. Of bestudeer het onderzoek van onze bloedeigen Nederlandse ambtenaren, die onze bewindvoerders hebben meegedeeld dat er ‘slechts’ 100.000 levensjaren worden bespaard met lockdowns, maar dat als gevolg daarvan er 620.000 levensjaren verloren gaan. Voorwaar: lockdowns zijn een slecht idee en kosten levens in plaats van dat zij levens redden. Het feit dat alleen BNR als regulier medium hier melding van heeft gemaakt, is dan ook zeer verwonderlijk.
En verder is het helder dat de zogenaamde ‘preventieparadox’ ook niet bestaat. Want als lockdowns niet werken, zijn zij ook niet preventief. Per definitie niet. 

Dat het woord ‘besmettingen’ tussen aanhalingstekens staat, is veelzeggend. Maar daarover later meer. Vergeet in ieder geval niet, dat Hans wil dat alle maatregelen worden opgeheven.

We weten uit de praktijk dat een toename aan positieve corona-testen altijd wordt gevolgd door een toename van ziekenhuis- en IC-opnames. Als mensen in het ziekenhuis terecht komen, verdringen ze daarmee de reguliere zorg. Als je wilt voorkomen dat mensen ‘door andere oorzaken overlijden’, dan zorg je er dus voor dat de reguliere zorg door kan gaan. Hoe je kan claimen dat je je druk maakt over ‘andere oorzaken voor overlijden’ en tegelijkertijd alle maatregelen wil afschaffen is mij onduidelijk.

Het artikel van december 2020 met die 35 studies van eerder dat jaar, waar Hans van BVNL naar verwijst, is best interessant, en het lijkt me dat wetenschap een flinke duit in het zakje moet doen als het over maatregelen gaat. Dus hier naar kijken is zeker goed. Maar dan nog: dit gaat specifiek over (vormen van) lockdown, niet over ‘alle maatregelen’.

En zomaar verklaren dat de ‘preventieparadox’ niet bestaat is ook wat apart. Dat begrip is sowieso ouder dan deze pandemie. Maar plots bestaat het niet meer, omdat Hans het zegt.

3. Lockdowns treffen met name ook de jeugd
Er zijn veel studies over dat lockdowns met name de ‘minder gelukkigen en de armen’ treft in de samenleving. Maar zij niet alleen. Want met name de jeugd lijdt enorm veel. Denk dan aan het hoger onderwijs. De helft van de studenten heeft psychische klachten door de  coronacrisis en een kwart is levensmoe. Maar denk ook aan het VMBO, leerlingen hebben daar inmiddels een jaar leerachterstand. En misschien nog het meest zorgelijk is dat het British Medical Journal onderzocht heeft dat ‘baby’s geboren tijdens lockdowns een verlies van 22 IQ-punten vertonen’ en beschikken over veel minder cognitief vermogen.
Wat doen we de jeugd aan? Zijn zij niet de toekomst van de hele mensheid? Het middel ‘lockdown’ is vele malen erger dan de kwaal.

Ja, treft ook jeugd inderdaad. Al ligt het er natuurlijk enorm aan hoe ‘lockdown’ gedefinieerd wordt. Het artikel op Nu.nl (toch echt ‘reguliere media’) met de titel ‘kwart is levensmoe’ blijkt genuanceerder dan de titel ons laat geloven. Verder zal niemand ontkennen dat geen school, leerachterstand kan opleveren. Maar opnieuw: het ligt er natuurlijk wel aan wat een ‘lockdown’ daadwerkelijk is.

4. Laat de jeugd feestvieren
Voor de jeugd is het virus vrijwel geheel onschadelijk. Laat de jeugd zoveel mogelijk jeugd zijn. Laat de jeugd vertoeven met leeftijdsgenoten. Zo veel mogelijk. De jeugd is twee jaar van hun leven ontzegd. Laat de jeugd leven. Als dát niet kan is er iets grondigs mis in de samenleving.

Al geruime tijd is er aandacht voor langdurige klachten na het krijgen van covid-19 (“long covid”), ook onder kinderen en jeugd. Door zomaar te stellen dat het virus ‘vrijwel geheel onschadelijk’ is, gaat de BVNL’er voorbij aan die (directe) schade, en uiteraard ook aan het feit dat kinderen hun (groot)ouders besmetten, waardoor deze schade oplopen, of thuis moeten blijven. Wie het virus rond wil laten gaan, zal daar over na moeten denken. En nee, dat doet Hans uiteraard niet.

En dat er iets grondig mis is, lijkt me duidelijk: we zitten in een pandemie.

5. PCR: positieve testen zijn geen besmettingen
De grondslag voor de lockdowns wordt in hoofdzaak gevormd door de stijging van de aantallen ‘besmettingen’. Maar ‘besmettingen’ is niet het juiste woord. Het dient ‘positieve testen’ te zijn. De hoeveelheid ‘vals positieven’ is hoog en wordt door sommigen geschat op 50 tot wel 90%. De uitvinder van de pcr-test zei overigens ooit zelf dat de test ongeschikt is voor een diagnose. En de WHO komt tot de conclusie dat pcr-testen voor asymptomatische mensen niet wenselijk zijn.

Weet je nog, het woord ‘besmettingen’ tussen aanhalingstekens? Hier komt de aap uit de mouw. In Nederland wordt gezegd: ga naar de GGD teststraat voor een PCR test, als je klachten hebt. Vervolgens test ergens tussen de 10 en 25% van de mensen die zich laten testen, positief voor corona. Op Eerste Kerstdag was dat maar liefst 31.9%! En zodra het aantal positieve testen oploopt, loopt kort daarna het aantal ziekenhuisopnames ook op.

Hans kan dus wel claimen dat ‘besmettingen’ niet hetzelfde is als ziek, uiteindelijk zitten we door een hoog aantal positieve testen, toch echt met de gebakken peren. Verklaart Hans de opgenomen zieken voor gek ofzo?

En verder zijn de claims over het aantal vals positieven volledig uit de lucht gegrepen en was de ‘uitvinder van de pcr-test’ (Kary Mullis) al overleden voordat corona een ding werd. Dit riedeltje onzin wordt steevast herhaald in die kringen. Overigens beweerde Mullis ook dat het hiv-virus niet de oorzaak is van de ziekte AIDS. Oeps.

6. IFR is niet extreem hoog
De IFR, de Infection Fatality Rate (oftewel het sterftepercentage) is 0,15%. En geen 3,4% zoals men ons in maart 2020 nog probeerde voor te houden. 0,15% (in Nederland zo’n 0,25%, **) is vergelijkbaar met een stevige griep. 99,85% van de geïnfecteerden overleeft. Dat wordt ook door Jaap van Dissel beaamd. Op dit moment lijkt de IFR zelfs minder dan 0,10% te zijn, dat wordt door de Britse staatssecretaris van Volksgezondheid verkondigd. Een cijfer dat zelfs met een reguliere griep kan worden vergeleken. En vergis je niet: de griep is, net als covid, voor sommigen een heel nare en zelfs dodelijke ziekte. Onderschat dat nooit.  
Maar elke virusmutatie wordt milder. Groepsimmuniteit is ook nabij (of is er al). En ook de vaccins hebben ouderen (in zekere mate) geholpen om beter bestand te zijn tegen het virus. Dat die Deltavariant een tandeloze tijger is, weet eenieder die een beetje oplet. Want de ziekenhuisopnamen en sterfgevallen stijgen bij lange na niet mee in verhouding tot meer ‘positieve testen’.

Yikes, dit getal van 0,15% blijft maar terugkomen bij mensen die veel desinformatie verspreiden. Feitelijk bestaan er 2 definities: de Infection Fatality Rate (IFR, ‘het aantal besmette mensen, ook de niet-vastgestelde gevallen met geen of weinig klachten, delen door het aantal mensen dat door de ziekte overlijdt’) en Case Fatality Rate (CFR, ‘het aantal vastgestelde besmettingen delen door het aantal mensen dat door de ziekte overlijdt’). De IFR lijkt op de CFR.

In Nederland kunnen we de cijfers van het RIVM gebruiken voor de CFR, er zijn op dit moment 20.728 mensen overleden uit 3.076.442 vastgestelde besmettingen. Als de CFR 0,15% is, komen we op een totaal van (20.728 / 0,15) x 100 = 13.818.666 vastgestelde besmettingen. Maar volgens de overheid, zijn er 3.076.442 positieve testen geweest. Dat maakt een CFR van 0,67%, meer dan 4x hoger dan het cijfer waar partij BVNL voortdurend mee komt.

Ik hoor je denken, ho, ho, maar daar wordt gesproken over IFR en niet het CFR. Leuk, maar dat maakt de uitkomst niet anders. We kunnen ook nog met met een ander cijfer van het aantal overledenen komen. Volgens het CBS zitten we op ruim 30.000 covid-19 slachtoffers. Dat maakt (30.000 / 0,15) x 100 = 20.000.000 besmette Nederlanders! Dat is dus nog veel erger fout. Het is overduidelijk dat in Nederland die 0,15% waarmee Van Haga en Van Tellingen de ernst van de situatie teniet willen doen, van geen kant klopt en toch blijven ze deze leugen herhalen.

En nee, niet elke virus mutatie wordt ‘milder’, dat is wensdenken. Verder is de delta-variant ook niet minder schadelijk, er zijn juist meer ziekenhuisopnames en doden, zijn volgende foutieve bewering in dit verhaal. En over het aantal ziekenhuisopnamen etc, hebben we het al gehad: elke keer als het aantal positieve testen omhoog schiet, doen ziekenhuisopnamen en sterfgevallen dat ook. Van Tellingen liegt.

7. Vaccin leek eerst te werken, maar nu steeds minder
Covid-vaccins leken effectief in het voorkomen van ernstige ziekte, maar het effect op virusverspreiding blijkt relatief laag of is zelfs niet aanwezig. Hoe kan een vaccin met deze eigenschappen leiden tot zo veel polarisatie? En belangrijker, wat kunnen we doen om dit te de-escaleren?
Als je nog steeds besmettelijk bent na vaccinatie, kun je ‘de ander’ ook niet beschermen. Dat houdt in dat het wél nut kan hebben om ‘risicogroepen’ (60-plus en/of zwakke gezondheid) te vaccineren, mits vrijwillig. Voor ieder ander is het nut twijfelachtig en dient het dus al helemaal ‘vrijwillig’ te zijn. Het komt er dus op neer dat elke vorm van vaccinatiedwang of -drang geen bestaansrecht heeft. Als iemand de woorden ‘verplicht’ en ’vrijheid’ in één zin gebruikt, is dat geen roep om vrijheid, maar juist om méér overheidscontrole.

Enerzijds claimt BVNL dat vaccins werken, zoals in het vorig punt, nu proberen ze juist weer twijfel te zaaien. En ach, daar komen de befaamde ‘risicogroepen’ weer om de hoek kijken, iets waar onze overheid ook graag op hamert. Als inmiddels iets gebleken is, is het wel dat het onbekend is waarom covid-19 bij ‘gezonde jonge mensen’ toch zo genadeloos hard toe kan slaan, om over milde gevallen die wel last krijgen van long covid nog maar te zwijgen. Het is grillig en onvoorspelbaar.

Wat we in de ziekenhuizen zien, is dat de leeftijd van de opgenomen patiënten omlaag ging, nadat ouderen massaal gevaccineerd waren. De delta variant is dan ook besmettelijker en schadelijker. Maar hé, een kniesoor die zich laat leiden door cijfers natuurlijk.

Waarom wil Hans praten over ‘groepsimmuniteit’ maar wil hij vaccins achterwege laten? Wie zich wil kunnen beroepen op groepsimmuniteit is toch juist gebaat bij zoveel mogelijk mensen die bestand zijn tegen de ziekte?

8. QR-pas dient geen enkel nut
De man achter de QR-pas, Hugo de Jonge, zegt het zelf. ‘Als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds corona krijgen en dan ook anderen besmetten. Indien je klachten hebt is het daarom, ook als je al gevaccineerd bent, belangrijk je te laten testen en bij een positieve test thuis te blijven’. Hij betwijfelt in feite zelf hiermee het nut van deze coronapas.
Een QR-pas heeft zelfs een tegengesteld effect. Omdat mensen zich beschermd voelen, letten ze juist niet op eventuele klachten. Ze blijven niet thuis en besmetten andere mensen. Nu is het de vraag of dat zo erg is (voor de meeste mensen is het virus niet heel ingrijpend en hoe meer groepsimmuniteit hoe beter), maar is dat de bedoeling van het beleid? Een beleid dat mensen uitsluit? Discrimineert? Isoleert? Zelf schreef ik er dit over op de site van De Ondernemer.

Ik heb geen idee wat Hans hier eigenlijk wil zeggen. We weten dat je met QR code of gevaccineerd, of genezen bent en dus minder bevattelijk voor ernstige ziekte. Is dat een vrijbrief om snotterend ergens naar binnen te hobbelen? Nee, natuurlijk niet, en dat je dat niet moet doen, is onderdeel van de huidige regels. Maar het alternatief van Hans, namelijk ‘helemaal geen regels’, is dat beter dan? Zo ja, hoezo dan Hans?

Verder komt hier weer de ‘groepsimmuniteit’ om de hoek kijken, terwijl in vorig punt nog werd gezegd dat vaccineren alleen voor ‘risicogroepen’ zou moeten zijn. Maar dan valt groepsimmuniteit dus alleen te bereiken met daadwerkelijk ziek worden, met alle gevolgen van dien. Wat die gevolgen zijn, hebben we inmiddels meermaals kunnen zijn: kortstondige uitval op het werk, overlopende zorg, doden en van langdurige zieken. Hier is duidelijk niet over nagedacht.

9. Oversterfte
In zo’n beetje alle landen is er sprake van een forse oversterfte sinds de lente (of zomer) van 2021. Opvallend. Want er zijn slechts heel weinig covid-overlijdens. Mag de olifant in de kamer benoemd worden? Zijn het de negatieve effecten van de lockdowns? Of gaat het om zaken die zijn ‘toegediend’? Gedegen onderzoek is nodig. Is vereist. Op basis van CBS-cijfers maakt Daniël van der Tuin dit uiterst interessante Twitterdraadje. Het geeft op zijn minst reden tot ernstige zorg.

Ah, ‘zaken die zijn toegediend’ (kuch, vaccins, kuch). Afijn, het CBS zegt daarover dat de oorzaak nog onbekend is, simpelweg omdat die altijd pas wat later volgt. Dat is dus heel wat anders dan er al een verregaander conclusie aan hangen.

Wat we wel zien, is dat die oversterfte samenhangt met … de hoeveelheid positieve testen! (je weet wel, wat we van Hans geen besmettingen mogen noemen) Puur toeval natuurlijk.

10. Vaccins ‘on hold’
Het OMT adviseerde vandaag (11 november) een lockdown en wenst daarna de nutteloze en discriminerende 2G-samenleving in te voeren, zoals bij het achtste punt al behandeld. Alleen als je gevaccineerd bent (of hersteld) kun je maatschappelijk functioneren en eens in de zoveel tijd zullen er (gedwongen?) ‘boosters’ gaan volgen. Een derde prik, een vierde prik, et cetera. Toch raar. Want elk van de vier beschikbare vaccins is wel ergens (of zelfs op veel plekken) ‘verboden’ of tijdelijk stopgezet vanwege de grote hoeveelheid serieuze bijwerkingen.

(hierna volgen wat bijwerkingen etc)

Dit zijn standaard verdachtmakingen met betrekking tot vaccinaties. Een paar punten geleden werd nog beweerd dat vaccinaties goed werk doen, maar nu is het ineens allemaal fout. Het bekende ‘myocarditis bij jongens en jongemannen’ komt ook voorbij. Ja, dat klopt, dat is een bijwerking van de vaccinaties. Maar dit komt nog veel vaker voor als je covid-19 krijgt, inclusief allerlei andere ernstige aandoeningen bij kinderen, terwijl de BVNL’er daarvan beweert dat het (bijna) geen kwaad kan als het rond raast onder jongeren. Wat wil je nou, is myocarditis wel of geen probleem? En als het wel een probleem is, als die aandoening als bijwerking van vaccins een stuk minder voorkomt dan bij covid-19, welk van die 2 is dan het grootste probleem Hans? Weer niet over nagedacht?

11. Ziekenhuizen stromen vol met ook gevaccineerden
Tot voor kort probeerde Hugo de Jonge ons te overtuigen van het feit dat de ziekenhuisopnamen en de IC-opnamen met name ongevaccineerden betrof. Dat klopt al een tijdje niet meer. Dat blijkt uit RIVM-cijfers. Dat blijkt uit publicaties van Maurice de Hond. Dat blijkt uit uitspraken van ziekenhuisdirecteuren (Maastricht, Nijmegen). En in België zijn er ziekenhuizen waar alle ziekenhuisopnamen gevaccineerden betreffen. En geen ongevaccineerden.

Dit is al veel besproken: de kans dat je in het ziekenhuis terecht komt ondanks het vaccin, is een heel heel stuk kleiner dan zonder vaccin. Het deel niet-gevaccineerde Nederlanders zorgt voor een relatief groot aandeel ziekenhuisopnames.

Maar ook hier zie je weer het doublethink: covid-19 is geen probleem, maar de ziekenhuizen stromen er wel van vol. En Hans wil alle maatregelen weg hebben, hoe dan Hans?

12. Falend overheidsbeleid is de reden voor volle ziekenhuizen, covid is dat niet
En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Marcel Levi, dé medisch expert. Het eventuele #zorginfarct en de #codezwart zijn volledig te wijten aan falend kabinetsbeleid en een Tweede Kamer die zat te slapen. Het ligt niet aan covid, er zijn te weinig bedden en verpleegkundigen. Want de situatie nu loopt niet zozeer uit de hand. Het is november. En dus worden er mensen ziek. Vroeger testten we nooit. Maar lagen er wel een paar honderd mensen op de IC met respiratoire virussen. Net als nu. Als je dat als land niet aankunt ben je een zwaar gemankeerd land met een falende overheid.
Ziekenhuizen moeten een groter arsenaal hebben aan verpleegkundigen, dat is de ‘bottle neck’. Regel die mensen. En betaal hun vorstelijk.
Het falend overheidsbeleid is de oorzaak van de zorginfarcten. Covid heeft hier NIETS mee te maken. Het is het kabinet en (grote delen van) het parlement (dat ‘vergat’ te controleren) die het land in de tirannie van lockdowns doen belanden.

“Het ligt niet aan covid, er zijn te weinig bedden”… Nou is er natuurlijk heel veel te zeggen over het beleid hier in Nederland. Echt wel. Maar…

In maart en april 2020 was alle reguliere zorg uitgesteld en kwamen er even pittige maatregelen, vanwege het enorme aantal covid-19 patiënten. Van september 2020 tot begin zomer 2021 waren er ook teveel covid-19 patiënten, waardoor reguliere zorg moest wijken. En in het najaar van 2021 stijgt het aantal patiënten weer. Dit is geen kwestie van alleen november, dit is zo’n beetje het hele jaar door, ondanks genomen maatregelen.

Hoe kan je nou beweren dat covid-19 geen probleem is, de vaccinaties beperkt moeten worden tot een selecte groep en alle maatregelen moeten worden opgeheven, om vervolgens te claimen dat er te weinig zorg beschikbaar is omdat, eh, de ziekenhuizen vol lopen? Een (langdurige) IC-opname is sowieso niet iets om vrolijk van te worden en vereist nazorg en revalidatie. “Regel die mensen”, hoe dan, Hans? Geen probleem, moet kunnen blijkbaar. En leg eens uit hoe die groep mensen in hemelsnaam tegen de enorme toename aan patiënten op moeten werken die we eerder zagen, zelfs toen er wel wat maatregelen waren?

13. Als de maatschappij opent, neemt het virus in kracht af
Florida ging open in september 2020. Nog voordat er vaccins waren. Het virus nam fors af in kracht (***). Texas ging daarna ook open. Net als tientallen andere Amerikaanse staten. En de ‘besmettingen’ namen af. Het Verenigd Koninkrijk ging open op 19 juli jl. En het virus nam fors af in kracht. En ja, daarna nam het virus ook weer in kracht toe. Maar uiteindelijk komt dat virus ook weer onder controle. En dat is onafhankelijk van de wel of niet getroffen maatregelen. Zo zie je in Zweden nu toch echt die groepsimmuniteit ontstaan. Het land dat alleen met heel lichte maatregelen (op vrijwillige basis) het virus de baas is gebleken.

Goh, er is een golfbeweging? En als het aantal besmettingen (zonder aanhalingstekens) stijgt, worden er weer maatregelen genomen? En ja, Hans, ook in Zweden. Ondertussen registreert Florida 62.389 doden op 3.983.505 besmettingen, een CFR van 1,56%, slechter dan Nederland. Wat is nou het punt dat je denkt te maken?

14. De epidemie is voorbij
Sinds mei 2020 al. Dat heeft Van Dissel gezegd. Het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisbezetting, de IC-opnamen en de sterfgevallen. En deze waren van oktober 2020 tot en met februari 2021 redelijk hoog, maar niet uitzonderlijk. Daarna nam de bezetting sterk af. Ook nu is de bezetting niet heel hoog.

De link verwijst naar een notoire desinformatie verspreider. De grafiek die daar onder staat, zegt dat sinds mei 2020, het aantal besmettingen niet boven de ‘epidemische grens’ is gekomen. Ik heb geen idee, het zal wel.

Dat is dan keihard in tegenspraak met de ziekenhuisbezetting van najaar 2020 t/m begin zomer 2021 die ‘redelijk hoog’ was (lees: ‘veel te hoog en reguliere zorg wat uitgesteld’), wat op zich een vreemde bewering is, want eerder werd in het stuk geschreven dat covid-19 eigenlijk niet zo’n probleem is. Wat wil je nou, is er nou wel of niet een epidemie en heb je Van Dissel al eens gevraagd wat hij er nu van vindt, en wat hij denkt dat er moet gaan gebeuren? Of luisteren jullie alleen even naar Van Dissel als hij iets zegt wat toevallig uitkomt en negeren jullie de rest daarna?

15. Ventilatie en thuisblijven bij symptomen helpen wél
Asymptomatische mensen kunnen het virus niet (of vrijwel niet) verspreiden, daarom is thuis blijven bij symptomen wél een goede maatregel. En ventilatie helpt echt. Zet een raampje open. En installeer goede ventilatiesystemen in binnenruimten. Naar buiten gaan is het beste wat er is voor de mens. Met juist vrijwel geen kans op besmettingen. Die besmettingen vinden meestal thuis plaats. Alle andere maatregelen hebben verder geen zin. Behalve misschien het verbieden van superspread events waar veel mensen (binnen) samen komen. Maar ook hiervoor, en zeker met de uiterst milde Deltavariant die nu dominant is, geldt dat dit niet meer opgaat. Omdat de groepsimmuniteit eigenlijk al voor een groot deel is bereikt. Veel mensen hebben het virus al gehad of zijn voor een groot deel gevaccineerd. Zeker de risicogroepen.

Iedereen weet (inmiddels) dat ventilatie helpt. Al vrij snel in deze crisis werd gezegd dat je buiten een veel kleinere kans hebt het virus op te lopen.

Nee, de delta variant is niet milder, nee, groepsimmuniteit is niet bereikt, als je wel voor groepsimmuniteit wil gaan, vindt je vaccinaties dan ineens toch een goed idee, Hans?

Maar goed, dat er ineens overal voldoende ventilatie is, zeker in de winter, is natuurlijk onzin. Dat is niet zo (ik noem bv scholen, waar het al sinds jaar en dag hommeles is met de luchtkwaliteit), simpel.

Enne, de meeste besmettingen vinden thuis plaats? En hoe komt het virus daar dan denk je? Met de post?

16. Long covid wordt zwaar overdreven
Nu nog maar weinig mensen sterven aan covid, wordt ‘long covid’ steeds meer een issue. Maar wat blijkt? Long covid bestaat niet of nauwelijks. Alle studies over long covid zijn gebaseerd op mensen die zeggen het te hebben. Dan kom je op heel hoge percentages van mensen met langdurige klachten. Dus: ‘van de 400 mensen die zeggen long covid te hebben geven er 360 aan er na een tijdje nog steeds last van te hebben, dus 90%’. Dat soort redenaties. Het werkelijke percentage dat lijdt aan long covid is circa 1%, een normaal percentage bij veel virussen, waar een enkeling last blijft houden van dat virus gedurende een langere periode. 

De 1e link in dit punt, verwijst naar een onderzoek onder schooljeugd. Niet bepaald representatief voor de gehele populatie. De 2e link verwijst naar een stuk van het ‘Artsen Covid Collectief’, een organisatie die niet bekend staat om haar innige relatie met de waarheid. Op de pagina staat een link naar een Britse studie … onder kinderen … en een verzamel-stuk, waarin onder meer wordt geschreven “het ontbreekt momenteel aan wetenschappelijk onderzoek…”. Daar komt de 1% ook niet in voor. Geen idee waarover deze uitspraken gebaseerd zijn.

Het is in ieder geval goed om te weten dat BVNL geen probleem heeft om mensen long covid te laten krijgen of mensen met long covid nog een trap na te geven.

17. Miljoenen mensen demonstreren tegen de covidmaatregelen
En geen honderden of enkele duizenden, zoals de reguliere media ons willen doen laten geloven. Met name in het VK, Frankrijk en Italië was de opkomst hoog. En in laatstgenoemde landen is er veel verzet tegen de ‘2G-samenleving’. Net als in Australië. Maar ook in Nederland waren er in september 60.000 tot 70.000 mensen op de been en in oktober (met extreem slecht weer) zo’n 25.000. En nee, dat waren echt niet alleen ‘rechtse’ mensen. Ook GroenLinks is aanwezig op dit soort demonstraties.

“Ook GroenLinks is aanwezig…”, nou, nee, een paar individuen (leden) waren aanwezig. Afijn, waarom de weerstand tegen regels, waaronder veel mensen die de meest absurde leugens omtrent covid-19 blijven herhalen, een argument is, weet ik niet.

18. Is de politie wel professioneel?
Twijfels zijn er over het handelen van de politie. Dit geschrift doet letterlijk een boekje open over het handelen van de politie en ME aan de hand van getuigenverhoren van 80 politieambtenaren. Politie en de burgemeesters van Amsterdam en Den Haag moeten zich achter de oren krabben of er niet veel te hardhandig is opgetreden.

De link onder ‘dit geschrift’ verwijst naar een stuk van het BPOC, een stel mafkezen die voortdurend om donaties vragen en vervolgens niet uitleggen wat ze er mee doen. Veel succes daarmee.

19. Wuhanlab
Dat het virus uit het laboratorium kon zijn ontsnapt was voor velen een vergezochte redenatie. Maar de theorie blijkt waarheid te zijn, inmiddels al zo goed als bewezen. En de heer Fauci en onze eigen Marion Koopmans lijken hier een aandeel in te hebben. En vandaag (11 november) stond in het AD dat de grote baas van de WHO in geen enkel opzicht blij is met het onderzoek dat door OMT-lid mevrouw Koopmans (in opdracht van WHO) is verricht naar de oorsprong van het virus.

Zucht. Nee, dat is helemaal niet bewezen. Dat gezegd, of het wel of niet uit een lab komt, is geen argument voor het afschaffen van alle maatregelen.

20. A-status
Met een IFR van 0,15% verdient het virus geen ‘pandemie A-status’. Maar de Nederlandse regering heeft daar wel altijd naar gehandeld. En op basis daarvan de uiterst ondemocratische spoedwet erdoorheen gejast. Onterecht, zo bleek. Want pas kort geleden is de A-status bekrachtigd door het parlement. De regering heeft daarmee bijna anderhalf jaar onrechtmatig gehandeld.

Nou, die IFR klopt van geen kant, dat hebben we al gezien. Maar even los van dat cijfer, die A-status doet veel mensen pijn, want ja, ebola staat ook op die A-lijst, en dat is veel dodelijker.

Het klopt dat ebola veel dodelijker is. Maar is het ook gevaarlijker? De meest recente ebola uitbraak in 2018-2020 leverde 2.236 doden op. In Nederland levert de covid-19 uitbraak al ruim 20.000 tot zelfs ruim 30.000 doden op en wereldwijd al ruim 5.400.000 bevestigde doden… ondanks genomen maatregelen. Het lijkt me overduidelijk welke ziekte gevaarlijker is. Maar Hans denkt dat het allemaal goed komt als covid-19 van die A-lijst af gaat en alle maatregelen worden opgeheven.

21. Vroegtijdige medicatie
Ivermectine werkt. Dat blijkt uit veel wetenschappelijke studies. Onder andere deze longarts is ook overtuigd. Het inzetten van deze medicatie zal vele levens redden. En niet alleen dit medicijn. De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem komt met een lijst van mogelijke medicijnen die kunnen genezen, maar ook profylactisch kunnen worden ingezet. Dus: ter voorkoming dat je de ziekte krijgt.

Oh, echt… wie nu nog het lef heeft om aan dit dode paardenmiddel te trekken heeft echt onder een steen gelegen of gaat opzettelijk met de vingers in de oren door het leven. Afijn, journalist Rudy Bouma zette één en ander op een rijtje over dit zogenaamde wondermiddel.

Vreemd genoeg blijven ze in die hoek maar terugkomen op ivermectine en hoor je ze nooit over middelen die wel werken en die ook worden toegepast tijdens de behandeling (in het ziekenhuis).

En weet je wat wel goed werkt tegen het krijgen van de ziekte Hans? VACCINEREN!

22. WOB
Demissionair minister De Jonge speelt een twijfelachtige rol door WOB-verzoeken naast zich neer te leggen, ook als de rechter heeft besloten dat hij daartoe verplicht is. Een minister die in beroep gaat tegen de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ is het niet waard ons land te dienen daar hij alle wettelijke plichten aan zijn laars lapt. En het verhaal gaat verder zelfs, zo blijkt uit deze link. Moet hij niet opstappen?

Leuk, maar geen argument tegen de gevolgen van covid-19 of om maatregelen af te schaffen.

23. Minder IC-opnames dan anders
Een tijdje geleden publiceerde Stichting NICE de cijfers over de IC-opnames. In 2020 zijn er minder mensen opgenomen dan in voorgaande jaren. Nu is de ligduur wél langer geweest. Maar deze was uiteindelijk over het gehele jaar toch nog lager dan in de jaren 2013 tot en met 2016.

Natuurlijk zijn er in 2020 in totaal minder mensen opgenomen! Ten eerste was de ligduur een stuk langer en kan je dus simpelweg niet zoveel mensen kwijt, ten tweede zijn er cohorten gemaakt, afgesloten groepen IC-bedden waarop alleen covid-19 patiënten konden komen, vanwege de besmettelijkheid, en kan je dus niet simpelweg niet zomaar 1-op-1 gaan rekenen door ‘ligduur x opnames’ of wat dan ook te doen. Ten derde is IC personeel dat bezig is met intensieve zorg voor deze patiënten niet beschikbaar voor andere taken en ten vierde is er in de ziekenhuizen veel uitval geweest vanwege ziekte en stress door het vele werk. En wellicht ten overvloede: er zijn gedurende die periode extra IC bedden uit de kast getoverd om de mensen te behandelen. Extra bedden, maar door de lange ligduur in totaal dus toch minder mensen. Kan je nagaan hoe zwaar de bezetting is geweest.

24. Slechts 210 overlijdens aan covid in Nederland onder de 70 jaar zegt het RIVM
Jonge mensen (onder de 70) sterven bijna niet aan covid. Dat is in ‘slechts’ 210 gevallen (zie pagina 81) het geval geweest. De andere overlijdens betroffen altijd onderliggend lijden in combinatie met covid. Comorbiditeit. Voor het overige is covid dus met name een ouderdomszieke in combinatie vaak met obesitas.

De term ‘onderliggend lijden’ is wat vreemd. Tenslotte is obesitas, hoge bloeddruk, astma of diabetes in Nederland absoluut geen doodsvonnis. Mijn beide ouders zijn net boven de 70, als iemand ze op deze manier even van tafel veegt als ‘onbelangrijk’ en als argument om alle maatregelen af te schaffen, heb ik een appeltje met hem of haar te schillen.

En verder gaat BVNL hier wederom voorbij aan long covid, aan uitval op het werk, aan uitgestelde zorg (die ze blijkbaar soms wel en soms niet belangrijk vinden), aan overwerkte zorgmedewerkers en wat al niet meer.

25. Nog een keer Pfizer
Dan is er ook nog het zogenaamde #Pfizerleak. Pfizer zou wurgcontracten aan de overheid verstrekken met bijvoorbeeld verplichte afname van het vaccin, ook als er werkende medicijnen zouden worden gevonden. En Pfizer accepteert geen enkele aansprakelijkheid als blijkt dat op termijn er veel schade ontstaat, juist als gevolg van het vaccin. Ook zou Pfizer gerommeld hebben met onderzoeksresultaten om de goedkeuring er op onheuse gronden doorheen te jassen. En dat staat ook in het British Medical Journal.

Nou ja, ook hier wordt de soep lang niet zo heet gegeten als men dat graag zou willen. Dat gezegd, ook dit is geen argument tegen het afschaffen van maatregelen die covid-19 proberen te beperken.

Focus op groepsimmuniteit. Vertrouw op natuurlijke immuniteit. Vertrouw op vroegtijdige medicatie. Vaccins hebben enig nut, mits vrijwillig.

De ‘natuurlijk immuniteit’, zonder enige maatregelen, geeft ons massale opnames en uitval door ziekte. En doden. Vaccinaties knabbelen daar heel wat vanaf. Maar daar wil Hans dus niet echt aan. Tot zover het beroep op ‘groepsimmuniteit’.

Conclusie

Wat begon als “25 redenen waarom alle coronamaatregelen nu moeten stoppen” blijkt een samenraapsel van kwesties die niet met de maatregelen te maken hebben, van ondoordachte argumenten en van halve of hele leugens. Soms zijn ze pro vaccins en daarna weer niet. Covid-19 is geen probleem, maar toch is er commentaar op volle ziekenhuizen en uitgestelde zorg. Dit is een stuk waarin de kleine kans op complicaties van vaccins gevaarlijker wordt geacht dan de grotere kans op dezelfde complicaties door covid-19. Het is onsamenhangend gewauwel en het rammelt aan alle kanten.

Al lang weerlegde cijfers blijven stug herhaald worden. Je kan de Van Haga uit Forum voor Democratie halen, het blijkt dat BVNL qua corona-standpunten geen haar beter is. Niet in de politiek en niet in het bestuur.

Goed bijwerkingennieuws

Eerder deze week verscheen zomaar een klein berichtje: 348 meldingen van allergische reacties op vaccinaties, waarvan 88 heel hevig, een zogeheten ‘anafylaxie’. Iedereen is hersteld. Ook opvallend: bij de 2e prik, blijken mensen er veel minder heftig op te reageren. Al met al bijzonder goed nieuws.

De bijwerkingen van anti-corona vaccinaties liggen enorm onder het vergrootglas, zoveel is duidelijk. Onder anti-vaxxers gaan er zelfs oproepen rond om (valse) meldingen te doen, zodat het allemaal ernstiger lijkt dat het is.

Bijsluitertje

Toevalligerwijs had ik een weekje eerder last van bijwerkingen van het slikken van een ontstekingsremmer: maagkrampen en misselijkheid. Om te controleren of dat normaal was, sloeg ik toch even de bijsluiter er op na. Bovenaan de lijst: “Ernstige maag- of darmproblemen” waaronder “bloeden uit de maag” of “bloedverlies uit de anus”. Ai ai. Deze verschijnselen kwamen “soms” voor. Waarbij soms dan “bij meer dan 1 op de 100 gebruikers” is. Hola, deze definitie van soms is toch de mijne niet. Gelukkig stonden ‘buikpijn’ en ‘misselijkheid’ ook op de lijst, onder ‘vaak’, “bij meer dan 1 op de 10 gebruikers”.

Begrippen als ‘vaak’, ‘soms’ of ‘zelden’ zijn natuurlijk zo vaag als wat. De uitleg achter elk van deze termen is verhelderd.

De kwalificatie bij onder meer de bijwerking ‘hartaanval’ was ‘zelden’: bij meer dan 1 op de 1000 gebruikers. Sowieso was er een bizar lange lijst verschijnselen die ‘zelden’ voorkomt, ernstig of minder ernstig, onder andere: hersenvliesontsteking, allergische reacties waaronder ademhalingsproblemen, beroerte, maar ook slapeloosheid, jeuk, oogafwijkingen, bloedbraken of een droge mond.

Maar goed, ‘zelden’ is dus bij 0,1% van de mensen, bij een middel wat op recept via de huisarts te verkrijgen is.

Paracetamol, verkrijgbaar zonder doktersbezoek, meldt bijwerkingen die ‘vaak’ of ‘soms’ voorkomen niet eens. Wel op de lijst staan: overdosering en vergiftiging, bloedafwijkingen, leverfalen en onder zeer zelden stond er onder andere leververgiftiging en anafylaxie. Zeer zelden had daar als definitie “minder dan 1 op de 10.000 gebruikers”, minder dan 0,01% dus.

Zo’n bijsluitertje lezen is allesbehalve goed voor de gezondheid.

Het goede nieuws

Even terug naar de anti-corona vaccinaties, zoals gezegd liggen deze middelen enorm onder het vergrootglas. Bij vaccinaties komen de bijwerkingen doorgaans meteen opzetten, in tegenstelling tot andere geneesmiddelen die gedurende lange tijd geslikt mogen of moeten worden. Inmiddels zijn er wereldwijd fantastische hoeveelheden prikken gezet en in Nederland kwamen er dus 348 meldingen van allergische reacties. Bovengenoemd artikel rekent het voor ons uit, op 25 miljoen vaccinaties was dit goed voor 0,001% allergische symptomen. Dat is een factor 100 kleiner dan de kans op een hartaanval bij een ontstekingsremmer, die je thuis slikt, zonder die 15 minuutjes wachttijd waarbij EHBO’ers meteen toesnellen mocht je het benauwd krijgen.

De minutieuze registratie van bijwerkingen bij Lareb, de trend onderzoeken die daaruit volgen, de overwegingen om een medicijn vervolgens wel of niet te gebruiken, wat gaat dat in Nederland enorm precies zeg. Dat mag dan toch ook weleens gezegd worden.

Zo’n bijsluiter lezen van een regulier geneesmiddel is goed voor mijn vertrouwen in de zeer weinig voorkomende bijwerkingen van de anti-corona vaccinaties. En dat is goed bijwerkingen nieuws. Hup wetenschap, hup GGD en artsen, hup vaccinaties! Aan jullie zal het niet liggen.

Dit artikel schreef ik voor Sargasso.

Corona doden weglachen

Het begon vorig jaar vooral in Brabant en Limburg: corona sloeg daar diepe gaten in dorpen en steden. Ik kan me de vele pagina’s met overlijdensadvertenties nog voor de geest halen.

Inmiddels zijn we een jaar verder. Er zijn veel vraagtekens te plaatsen bij het beleid en hoe de Nederlandse bevolking daar op reageert. Er zijn ook terechte vraagtekens te plaatsen bij de communicatie van overheidsinstanties. Maar je zou verwachten dat er over de gevolgen, over de drukte in ziekenhuizen en over maar liefst 15.000 doden, toch maar weinig discussie zou zijn.

Lees verder

De boosheid van De Bie

De Brabantse provinciebestuurder van Forum voor Democratie, Eric de Bie, is boos. Boos op een journalist. Gespeelde boosheid, dat kan niet anders. Desbetreffende journalist schreef namelijk dat De Bie sprak over “journalistiek, rechterlijke macht en andere instituties opschonen”. Dat was hem tegen het zere been en hij toonde met geluidsopnamen aan dat de journalist het verkeerd had verstaan. Letterlijk zei De Bie dat er ook na de verkiezingen werk aan de winkel is, hij wil het “… karwei afmaken, … op scholen, in kranten waar ook eens FvD-journalisten moeten gaan opstaan, in de rechterlijke macht, overal in alle instituties.” Dus was De Bie boos en trok ten strijde.

Afbeelding
Lees verder

Dtv: Meester Gielenplein

De reactie van de Bergse dorpsraadvoorzitter Ad Verhagen valt me tegen. “Er is niks meer aan te doen”, tekende het Brabants Dagblad op. Waaraan dan? Nou, ergens in 2013 had de dorpsraad ingestemd met de naamswijziging van het Meester Gielenplein. En gemeente Oss was het daar mee eens, dusse, klaar, over en uit.

Het lijkt me dat dit soort denken precies tegen de geest van meester Gielen zelf in gaat. Hij zat niet bij de pakken neer, hij liet zich niet uit het veld slaan, hij had een visie en ging ervoor. Jacques Gielen was er voor de werkende mens, voor de onder- en de middenklasse. Hij was emancipator en verheffer van het gewone volk. Hij heeft zoveel voor Berghem gedaan, dat er een plein naar hem vernoemd werd.

Lees verder

Dtv: Walkwartier

We zijn bijna van het lelijkste gebouw van Oss af. Die oude doos van de V&D bedoel ik. Eigenlijk had-ie dit jaar nog gesloopt moeten worden. Maar ja, grote projecten lopen nou eenmaal al vertraging op voordat er ook maar begonnen is. ’t Kumt goed, zeggen we dan in Brabant.

Vanaf het begin zijn er echter wel zorgen over de hoge kosten. De voormalige eigenaar van het pand kreeg dankzij de “uitstekende onderhandelkunsten” van onze wethouder, de hoofdprijs in z’n schoot geworpen. Voor hem kwam het dus in ieder geval .. wel goed. De gemeente Oss werd daarmee de trotse bezitter van het lelijkste gebouw van onze woonplaats.

En dan?

Afijn, het pand moet plat, er moet een gebouw terug met woningen en cultuur, het zogenaamde UIThuis, of Warenhuis, of het weet-ik-veel-wat-voor-huis. En daar moet dan de bieb in, of toch maar niet en toen weer wel. En het stadsarchief, het centrummanagement en de Volksuniversiteit, maar die laatste willen helemaal niet. En nu blijkt volgens kwartiermaker Vinken dat de exploitatie voor zo’n 40% kostendekkend is in plaats van de verwachte 70% van die zes ton die er per jaar nodig is. Daarop begonnen VVD en Beter Oss over de “maatschappelijke verantwoordelijkheid” van organisaties die subsidie krijgen, om ze zo, min of meer, het gebouw in te dwingen.

Er waren vanaf het begin al zorgen over de hoge kosten. Daar mocht je echter niets over zeggen, tenslotte was het in het Osse centrum ‘5 voor 12’ en moest er per se iets gebeuren en wie vraagtekens plaatste, kreeg er van langs van de centrummanager of van Osse ondernemers. Kritiek was uit den boze.

Het lijkt mij, dat maatschappelijke verantwoordelijkheid begint bij het Osse bestuur: niet vallen voor mooie praatjes en plaatjes en goed nadenken waar je ons belastinggeld aan uitgeeft. Andere organisaties niet dwingen jouw problemen op te lossen. Dat moet voorop staan, en als dat gebeurt, dan komt het uiteindelijk wel goed.

Deze column sprak ik uit voor Dtv (Facebook)

De jongeren van Forum zijn het probleem niet

Met enige verbazing kijken we de laatste rel bij Forum voor Democratie aan. De jongeren-afdeling heeft het zwaar: nazistische, racistische, homofobe berichten blijken er veelvuldig rondgestrooid te worden. Het is niet bepaald de eerste keer, dus nu zetten FvD-politici de hakken in het zand. Voor wie de ogen al langer open heeft, kan het gedrag van de jongeren niet verbazen.

Afbeelding
Foto uit 2016, rechtsonder Luc Stenekes van Erkenbrand

Al voor de verkiezingscampagne van 2017 was er heel veel kritiek op Thierry Baudet, de man heeft een lange historie van dubieuze uitspraken en contacten. Zo sprak hij bijvoorbeeld op de IJzerwake, waar SS-vlaggen wapperen, op een donateursbijeenkomst van homo-haters organisatie Civitas Christiana, en boodt zijn proefschrift aan aan Frankrijks bekendste Holocaust-ontkenner, Jean-Marie Le Pen.

Lees verder